Архітектурні взаємозв’язки України з Росією, Детальна інформація

Архітектурні взаємозв’язки України з Росією
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Інше
Автор: фелікс
Розмір: 53.3
Скачувань: 1393
4. ЦДАДА. - Малоросійська експедиція Сенату. - Кн. 1765. - Арк.85.

5. Контракт на строительство церкви конца XVII века. - Из вечистой книги 1693 года// Киевская старина. - 1884. - Т.8. - С.423 - 424.

6. Холостенко М. Архітектура Радянської України. - К" 1940. - С.22-24.

* Помилка І.Грабаря. Глухівсько-Петропавлівський монастир міститься поблизу с.Будищі, за 20 км на південь від Глухова (Прим. ред.).

7. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. - Чсрнигов, 1873. - К.З.-С.209-210.

** Нині храм частково відреставровано (Прим. рсд.).

8. ЦДАДА. - Малоросійські справи. - Спр.29; Держархів. - Розд. XXVI. - Спр.1. - 4.1. -№ 32. - 17 груд. 1705 року: "Архітектурних і кам'яних різьбярських справ майстер Григорій Іванів син Устинов суплікою прохав відпустити його до Ніжина, де він підрядився побудувати протопопові Павлу Васильовому синові кам'яну церкву".

9. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. - Кн.З. Мужскис монастыри. Нежинский Благовещенский второклассный монастырь, называемый "Назарет" Пресвятой Богородицы. - 1873. -С163.

10. Гуцало О. Стародубське бароко // Збірник секції мистецтв. - К., 1921. -С.9.

11. Логвин Г. Историчсская общность архитектуры русского и украинского народов // Архитсктурное творчество. - К., 1953.-С.70.

12. Там само. - С.74.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes