Архітектурні пам’ятки Коломиї, Детальна інформація

Архітектурні пам’ятки Коломиї
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Інше
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1663
мих нам джерел. Однак знаемо, що 1427 , коли в Коломиі старостила родина Бучацьких, замок укріплено та реставровано. З люстраційного акта 1616 довідуемо-

ся, що містився він спочатку на тому місці, де пізніше, за рішенням комісіі було від-

ведено місце для синагоги. “Люстраційна комісія,- говорилось в документіб- наказала збудувати еврейську синагогу та виділити місце для еврейського цвинтаря там, де колись містилося старе дворище”, тобто замок.

З прийняттям Коломиею магдебурського права /1405/ згадана модель міста почала поступово еволюціонувати в напрямку міст Західноі Европи. На розвиток Ко-

ломиі її архітектуру прийняття німецького права мало неабиякий вплив. Разом з ні-

мецьким правом, котре під кінець 14 ст. “…мали вже всі головніші міста Галичини,

цілий ряд другорядних міських осад і чимало сіл”, починають в околицях міста

творитися численні німецькі та еврейські колонії, що несли з собою певний елемент

культурного впливу, особливо в забудові та розвиткові міст. Не минув такий вплмв і Коломию.

У кінці 14 і впродовж 15 ст. Коломия, незважаючи на тяжкі соціально-побутові

умови, пов”язані з колонізаційною політикою шляхти та боротьбою з татарами, за

свідченням джерел, значно розбудувалася. Укріплено замок, зведено новий доміні-

канський монастирь, що в часи неспокою міг успішно замінити оборонну споруду

зведено чимало громадських споруд , серед котрих шпихліри, млини, пекарні,

корчми, солеварні тощо. Люстраційний акт 1565 подае відомості про деякі ву-

лиці Коломиі / Лельову, Снятинську, Зарінок /, вказуе на існування двох млинів,

до котрих підведено воду з Прута.

З 13 ст. почався місійний рух домініканців на схід, особливо в Галичину,

східна політика Лешка Білого сприяла цьому чернечому угрупуванню заснувати

свій монастир і на землях Руси. 1231 Папа звернувся зі спеціальним листом “… в справах початку місііі домініканціі на Русь” , 1238 в Галичині вже засновано їх пер-

ший монастир, А 1246 подібний монастир засновано в Коломиі. Разом з цим, прийшла в Галичину нова течія в архітектурі – готика. З польських джерел довідуемося, що цей монастир проіснував до початку 15 ст. а 1413 король Владис-

лав Ягайлончик заклав заміст старого, навий домініканський монастир. З рисунку

ваконаного за польською мініатюрою, довідеемося, що то була велика як для Коломиї споруда, Зовнішні форми споруди було укладено надмірною архітектур-

ною пластикою, витриманою в псевдоготичному стилі. Згадуеться цей монастир

І в люстраційному акті 1616 де вказано на його місцезнаходження – північно-за-

хідна частина міста, біля Пруту. “ В 1589 р. – згадуеться в люстраційному акті

1616,- на Коломию напали турки і татари, мешканців вирізали, а забудування разом

з гарнм монастирем домініканців, що знаходився над самим Прутом, спалено…”

Саме в ці часи споруджено в Коломиі Спаську церкву. Згідно з джерелами

сталося це 1587. За композиційними ознаками, вона належить до хрещатих у

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes