/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (рах. № 23, 25), Детальна інформація

Тема: Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (рах. № 23, 25)
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1653
Скачати "Реферат на тему Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (рах. № 23, 25)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
а) МШП, термін експлуатації яких перевищує 1 рік, відображається у складі необоротних активів на субрахунку № 113 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, по яких нараховується знос. 23 22 23 132

б) МШП терміном експлуатації менше 1 року обліковується у складі оборотних активів (рах. № 22) і списується на витрати в момент передавання їх в експлуатацію 23 22 23 22

10 Списані збитки від неправильного браку продукції, виявленого у виробництві 28

81 20, 23, 28 24

947 23

24

11 Нарахована основна заробітна плата виробничим працівникам, працівникам допоміжних підпри-ємств 20, 23 70-1 23 66

12 Відрахування на соціальні заходи від обєкта оподаткування 20, 23, 44 69 23, 91, 92, 93, 94 65

13 Відображені витрати на виробництво на підставі Авансо-вого звіту підзвітної особи 26 71 92 371

14 Збитки від браку, включені до собівартості продукції (робіт, послуг) основного виробництва, допоміжних виробництв; повер-нення забракованої продукції 20, 23 28 23 24

15 Куповані та комплектуючі вироби, призначені на потреби виробниц-тва, відпущені в переробку 20, 23 052 23 202

16 Відпущені з виробництва й оприбутковані на складі готова продукція, напівфабрикати, вико-нані роботи і послуги 40, 21 20, 23, 29 26, 25 23

17 Переоцінені у бік зниження (уцінка) суми незавершеного виробництва і сума ПДВ 14 20, 23 946

946 20

641

18 Здійснена дооцінка напівфабрика-тів власного виробництва 21 14 25 423

19 Відображена виявлена нестача матеріальних цінностей 84 20, 21, 23 947 20, 25

20 Нарахований знос (амортизація) основних засобів (на підприєм-ствах недержавної форми влас-ності) 20, 23, 31 02 23, 39 131

21 Собівартість реалізованих робіт і послуг 46 20,

21, 23 903 23

22 Списані витрати 30% сировини 20 05 23 201

23 Оприбуткована собівартість гото-вої продукції, виробленої із 30% сировини 40 20 26 23

24 Списані витрати на переробку 70% сировини 46 20 90 23

25 Вартість послуг по переробці 70% сировини (собівартість плюс прибуток плюс ПДВ) 62 46 36 70

26 Сума ПДВ по переробці 70% сировини 46 68 70 643

27 Списання витрат на рахунок 79 - - 79 90, 92, 93, 94

1. За місцем виникнення витрат на виробництво продукції

За цехами

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар