/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм, Детальна інформація

Тема: Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 2481
Скачати "Реферат на тему Бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм"
Сторінки 1   2   3   4   5  
№ з/п Звіт Сутність та призначення

1 2 3

1

"ОбортІІи-сольдовая ведомость "

Містить для кожного рахунку інформацію про залишки на початок та кінець періоду, а також обороти по дебету та кредиту за встановлений період. Цей звіт в бухгалтерській практиці використовується найчастіше

2

"Шахматка "

Містить обороти між звітами за деякий обраний період, часто використовується бухгалтерами, оскільки дає уявлення про рух коштів та зобов'язань підприємства

3

"Оборотно-сальдовая ведомость по счету" Використовується для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік, при цьому здійснюється відокремлення залишків від оборотів по конкретних об'єктах аналітичного обліку (субконто)

4

"Анализ счета"

Містить обороти рахунку з іншими рахунками за обраний-період, а також сальдо на початок та кінець періоду

5

"Анализ счета по датам "

Дозволяє отримати обороти по рахунку на кожну дату певного періоду, що дає можливІсть-аналізувати зміни у часі засобів або зобов'язань підприємства, для перевірки відповідності введених даних тим. що вказані в банківських виписках тощо

6

"Анализ счета по субконто "

Містить підсумкові суми кореспонденцій даного рахунку з іншими рахунками за вказаний період, а також залишки по рахунку на початок та кінець періоду в розрізі об'єктів аналітичного обліку. Цей звіт можна сформовувати тільки для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік

7

"Главная книга"

Використовується для виведення оборотів та залишків рахунку за кожен місяць, при підбитті підсумків та складанні звітності

8

"Анализ субконто "

Для видів субконто, пов'язаних з декількома синтетичними рахунками, за допомогою оборотно-сальдової відомості по будь-якому одному рахунку неможливо отримати повну інформацію про обороти та підсумки по субконто. В ньому для кожного субконто (об'єкта аналітичного обліку) обраного виду наводяться обороти по всіх рахунках, в яких використовується це субконто, а також розгорнуте та згорнуте сальдо

9

"Карточка субконто "

Якщо необхідно отримати максимально повну картину операції по об'єкту аналітичного обліку (субконто) або групі субконто, можна вивести "Карточку субкопто", де зібрані всі операції з конкретним об'єктом аналітичного обліку (субконто) в хронологічній послідовності із зазначенням реквізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції, на початок та кінець періоду

10

"Карточка счета"

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар