Система загальних судів, Детальна інформація

Система загальних судів
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 965
надає допомогу районним (міським), міжрайонним (окружним) судам в правильному застосуванні законодавства;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

Засідання президії проводяться не рідше двох разів на місяць і правомочні при наявності більшості її членів. Постанови президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії. Постанови президії підписуються головою суду.

Судова колегія в кримінальних справах і судова колегія в цивільних справах затверджуються президією обласного і прирівняного до нього суду з числа суддів відповідного суду. Вони очолюються заступниками голови суду.

Судові колегії розглядають в межах своїх повноважень справи в якості судів першої інстанції, в касаційному порядку і за ново виявленими обставинами. Вони також вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику.

Голова обласного суду має такі повноваження:

може головувати в судових засіданнях;

приносить протести на рішення, вироки, ухвали і постанови в судових справах;

в порядку, встановленому законом, призупиняє виконання рішень і ухвал в цивільних справах;

організовує роботу по вивченні і узагальненні судової практики і аналізі судової статистики;

скликає президію і вносить на її розгляд питання, які потребують її рішення; головує на засідання президії;

інформує відповідні Ради народних депутатів з питань діяльності суду;

організовує роботу по підвищенню кваліфікації членів суду і працівників апарату суду;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

керує організацією роботи судових колегій; керує роботою апарату суду.

Заступники голови обласного суду є одночасно і головами судових колегій. Вони мають такі повноваження:

головувати в судових засіданнях колегій, якими вони керують або призначати для цього членів суду;

утворювати склад суду для розгляду справ в судових засіданнях колегій;

здійснювати керівництво роботою відповідних колегій;

звітувати перед президією про роботу колегій;

вести особистий прийом громадян.

Міжобласний суд обирається в складі голови, заступника голови і суддів. Народні засідателі обираються Верховною Радою строком на 5 років за поданням голови цього суду. Кількісний склад міжобласного суду встановлюється за поданням Міністра юстиції і Голови Верховного Суду України.

Міжобласний суд є судом першої інстанції і в межах своїх повноважень розглядає на особливо режимних об’єктах, розташованих на території України, всі цивільні та кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

З якою метою створюються міжрайонні (окружні) суди?

Хто створює міжрайонний (окружний) суд?

В якому складі розглядаються справи в міжрайонному суді?

Хто встановлює кількість суддів в районному (міському) суді?

Хто призначає голову міжрайонного (окружного) суду?

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes