Арбітражне судочинство в Україні, Детальна інформація

Арбітражне судочинство в Україні
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 12.8
Скачувань: 1767
АРБІТРАЖНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ.

План.

Завдання та принципи діяльності арбітражних судів.

Організація арбітражних судів.

Повноваження арбітражних судів.

Статус судді арбітражного суду.

Підвідомчість і підсудність справ арбітражним судам.

Міжнародний комерційний арбітраж.

Морська арбітражна комісія.

1. Відповідно до Закону України “Про арбітражний суд” від 04.06.91 р., арбітражний суд – це незалежний судовий орган, що вирішує всі господарські спори, які виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, розглядає справи про банкрутство.

Основні завдання арбітражного суду:

захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

сприяння закріпленню законності в сфері господарських відносин;

внесення пропозицій, спрямованих на здійснення правового регулювання господарської діяльності.

Арбітражний суд здійснює свою діяльність відповідно до таких принципів:

законності.

незалежності і підкорення тільки закону.

рівності всіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним судом.

змагальності сторін і свободи надання ними судові своїх доказів і в доведенні їх переконливості.

арбітрування. Арбітражний суд сприяє досягненню угоди між сторонами. Умови угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій заяві, підписаній представниками сторін.

гласності і відкритого розгляду справи, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або комерційної таємниці, або коли є обґрунтовані заперечення однієї або двох сторін.

обов’язковості виконання рішень, ухвал і постанов арбітражного суду. Ці документи вступають в законну силу негайно після їх прийняття і підлягають негайному виконанню підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами.

Відповідно до статті 1 Арбітражного процесуального кодексу України від 06.11.91 підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до арбітражного суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності. Угода про відмову від права на звернення до арбітражного суду є недійсною.

2. Систему арбітражних судів в Україні становлять: Вищий арбітражний суд, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя. Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя складаються з голови, першого заступника голови, заступників голови, суддів.

Для вирішення організаційних питань в цих судах створюється президія, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду за поданням голів цих судів.

Вищий арбітражний суд складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови, суддів і діє в складі:

пленуму Вищого арбітражного суду;

президії Вищого арбітражного суду;

судових колегій по розгляду спорів і перегляду рішень, ухвал, постанов.

Голова Вищого арбітражного суду призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради безстроково. Заступники Голови, голови арбітражних судів, їх заступники і судді призначаються Верховною Радою за поданням Голови Вищого арбітражного суду безстроково.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes