Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів, Детальна інформація

Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів
Тип документу: Контрольна
Сторінок: 10
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 755
Згідно з законом суд може призначити покарання в межах

санкції статті, нижче від найнижчої межі, передбаченої законом за

даний злочин, або перейти до більш м'якого виду покарання.

Призначення покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої

законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м'якого виду

покарання, може мати місце лише за наявності виняткових обставин

справи або виняткових даних про особу винного. У кожному такому

випадку суд зобов'язаний в мотивувальній частині вироку зазначити,

які саме обставини справи або дані про особу підсудного він визнає

винятковими, а в резолютивній частині послатись на застосування

ст.44 КК.

Строк покарання, призначеного судом із застосуванням ст.44

КК, не може бути нижчим за встановлену законом мінімальну межу

відповідного виду покарання, тобто меншим трьох місяців

позбавлення волі, двох місяців виправних робіт тощо.

При застосуванні більш м'якого покарання, ніж передбачено

законом, до особи, винної у вчиненні декількох злочинів, суд може

призначити таке покарання за один із них або окремо за кожний і

остаточно визначити покарання за правилами ст.42 КК. Застосування

ст.44 КК щодо покарання, визначеного за сукупністю злочинів, є

неприпустимим. Це правило стосується як основних, так і додаткових

покарань.

Коли згідно з законом, за яким засуджується винний,

призначення додаткового покарання є обов'язковим, незастосування

його можливе лише за наявності умов, передбачених ст.44 КК, з

обов'язковим наведенням мотивів такого пом'якшення та з посиланням

на цю норму закону в резолютивній частині вироку.

Задача:

Лесовский за совершение злостного хулиганства был осужден к 3 годам лишения свободы, за сопротивление работнику милиции, соединенное с насилием к 3 годам лишения свободы. Окончательное наказание по совокупности преступлений – 3 года лишения свободы с отбытием наказания в ИТК общего режима.

Правильно ли назначено наказание ?

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes