/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Концепції зовнішнього середовища, Детальна інформація

Тема: Концепції зовнішнього середовища
Тип документу: Реферат
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1374
Скачати "Реферат на тему Концепції зовнішнього середовища"
Сторінки 1   2  
Рівень безробіття При існуванні надлишкового безробіття існують резерви для збільшення бази оподаткування Створення сприятливих умов для створення нових підприємств, проведення роз’яснювальної роботи з населенням з податкового законодавства

Масштаби економічної підтримки окремих галузей економіки Зменшення податкових надходжень через існування спеціальних економічних зон, користування окремими суб’єктами податковими пільгами, податковими канікулами Посилення контролю за правомірністю користування податковими пільгами окремими суб’єктами господарської діяльності, розробка рекомендацій щодо розміщення спеціальних економічних зон.

Стан фондового ринку Збільшення або зменшення сум податків пов’язаних з операціями з цінними паперами Контроль за операціями на фондовому ринку, розробка більш прогресивних форм оподаткування дивідендів, операцій з векселями,акціями, облігаціями тощо.

Бюджет та його виконання Оскільки доходна частина бюджету в більшості залежить від податкових доходів, то збільшується тиск на ДПІ щодо виконання і перевиконання планів прогнозних надходжень податків і штрафів Підвищення ефективності своєї роботи, посилення контролю за дотриманням платниками податкового законодавства, збільшення кількості перевірок для виявлення недоїмок та стягнення штрафів; проведення прогнозних розрахунків на наступний бюджетний рік

2. Політичні Державна податкова політика Ускладнення роботи ДПІ в наслідок частих змін в податковій політиці держави Швидке пристосування до змін у податковій політиці шляхом вдосконалення ОСУ, вдосконалення технологій обробки звітності тощо.

Рівень протекціонізму Збільшення або зменшення рівня оподаткування імпортних товарів Поглиблення співробітництва з митною службою з метою удосконалення системи контролю за сплатою податків.

Стабільність уряду При нестабільному уряді можливі досить часті зміни у керівництві податкової службиМіждержавні угоди з іншими урядами Зміни в оподаткуванні операцій з окремими країнами, нюанси пов’язані з уникненням подвійного оподаткування Швидке пристосування до змін в умовах оподаткування операцій з окремими країнами, контроль за уникненням подвійного оподаткування з тими країнами, з якими є відповідні угоди.

Рівень корупції державних структур При високому рівні корупції відбувається переплив капіталу у тіньову економіку, що значно зменшує суми податків Реалізація ефективної системи насамперед внутрішнього контролю та здійснення заходів для досягнення чіткої взаємодії відділу податкової міліції із іншими відділами і управліннями ДПІ

3. Правові Недосконалість податкового законодавства Ускладнення роботи ДПІ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства, поява можливостей ухилення від сплати податків Постійний та жорсткий контроль за повнотою та своєчасністю сплати податків, розробка механізмів попередження і розкриття злочинів у галузі оподаткування, розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення податкового законодавства

Система прав, відповідальності та обов’язків окремих посадових осіб Зловживання службовим положенням, халатність, нездатність належно виконувати свої обов’язки окремими службовцями Здійснення адміністративних, правових та соціально-психологічних заходів та процедур з метою поліпшення службової дисципліни

Порядок реєстрації та санації підприємств Динаміка кількості новостворюваних підприємств та існування неефективних неприбуткових фірм Створення максимально можливих сприятливих умов для реєстрації нових фірм та ліквідації банкрутів

4. Соціальні Чисельність та структурний состав населення Зміна сум податкових надходжень в залежності від динаміки чисельності і структури населення.

Можливість залучення продуктивних та дешевих робочих кадрів.

Створення ефективної кадрової служби та проведення відповідної кадрової політики, наприклад, підвищення престижу роботи в ДПІ

Низький рівень освіти Проблеми із залученням кадрів належної кваліфікації; ускладнення роботи через недостатню освіченість бухгалтерів та інших спеціалістів фірм. Створення власних закладів підвищення кваліфікації та перекваліфікації персоналу; проведення семінарів з роз’яснення податкового законодавства

Негативне суспільне ставлення до податкових органів Збільшення випадків ухилення від сплати податків; виникнення загроз для здоров’я і життя інспекторів Проведення суспільної роботи щодо роз’яснення всіх аспектів діяльності ДПІ, виявлення моментів у роботі служби, які викликають невдовоння громадян, та заходи для їх усунення

Відносини між ДПІ і підприємцями Поява забобонів у досягненні взаєморозуміння між ними, що негативно вплине на результати роботи ДПІ Встановлення зворотнього зв’язку із підприємцями, впровадження сучасної системи трудової етики

5.Технологічні Низький рівень науково технічного прогресу у галузі обробки інформації Уповільнення темпів обробки податкової звітності та можливі часті втрати важливої інформації Своєчасна модернізація копьютерної техніки, розробка та вдосконалення власних програм з обробки даних, створення внутрішньої єдиної бази даних

Високі вимоги до кваліфікації кадрів Проблеми користування персоналом програмами обробки і зберігання даних та базами даних через їх складність і унікальність Проведення курсів з підвищення кваліфікації персоналу із появою технологічних нововведень, максимальне спрощення програм, що розробляютьсяPAGE

PAGE 2

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар