/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Витоки ділових конфліктів та їх роль в процесі управління, Детальна інформація

Тема: Витоки ділових конфліктів та їх роль в процесі управління
Тип документу: Реферат
Предмет: Психологія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1369
Скачати "Реферат на тему Витоки ділових конфліктів та їх роль в процесі управління"
Сторінки 1   2  
Б. Мері, у якої страховка на $5 тисяч.

В. Джон, який позичив Бонні $5 тисяч минулого року.

Г. Бонні, яка позичила у Джона 55 тисяч і повинна повернути їх цього року.

3. Хто отримає найбільший зиск від того, що американський долар міцнішає порівняно з японською ієною:

А. Японська компанія, яка реалізує продукцію в США.

Б. Американська компанія, яка купує будинок в Японії.

В. Американський турист, який вирушає у двотижневу поїздку до Японії.

Г. Всі з вишеперелічених. Д. Жоден із вишеперелічених. 4.-9...

10. Нація А вирощує банани. Нація Б виробляє сир. Якщо вони обмінюють банани на сир, то:

А. Нація А у виграші, нація Б програє.

Б. Нація Б у виграші, нація А програє.

В. Обидві нації у виграші. Г. Обидві нації у програші.

Правильні відповіді: 1-Б; 2-Г; 3-Г,..10-В.

Дефініційний аспект. Дискусії стосовно дефініцій економіки як науки, що тривають уже не перше десятиріччя, відзеркалюються і в середовищі шкільних викладачів цієї дисципліни. Як відомо, хрестоматійним визначенням економіки стала неокласична дефініція її як науки розподіляти обмежені ресурси згідно з необмеженими потребами. Економіст Карл Поляний заперечив це, бо в такий спосіб «людська економіка прирівнюється виключно до її ринкової форми», і тим самим поза вивченням основ економіки опиняються всі неринкові явиша, оскільки вони не вмішуються в прокрустове ложе такої дефініції. Дедалі більшої популярності набуває інституціоналістський підхід, який визначає економіку як науку, що вивчає спілкування людей між собою в умовах соціального та біофізичного довкілля з метою забезпечення самих себе й суспільства матеріальною продукцією та послугами.

Характерним поєднанням цих підходів є викладацька діяльність автора вищезгаданої статті Маргарет Льюїс, яка навчає економіці студентів коледжу Святого Бенедикта (штат Юта). Ось як, наприклад, її вихованці розробляють одну з найактуальніших для американської економіки тем — поліпшення системи охорони здоров'я в США. Як правило, ознайомлення з цією темою, згідно з класичною методикою навчання, мало б початися із презентації традиційної моделі збалансування попиту та пропозиції. Маргарет, однак, відразу апелює до соціальних аспектів цієї проблеми, так добре знайомої її вихованцям та їхнім батькам. Родимі плями американської системи охорони здоров'я — зростаюча вартість медичного обслуговування та відсутність у мільйонів громадян медичного страхування — дають перший привід проаналізувати ефективність системи у поєднанні з розглядом її соціальних аспектів. Наступним кроком є аналіз діяльності інституцій, які слугують підвалинами функціонування американської системи освіти — приватної індустрії медичного страхування, федерального уряду, Американської Медичної Асоціації, фондів «Медикейд» та «Медикеа» і компаній, що власне й забезпечують надання медичних послуг.

Дефініційний аспект цієї проблеми змушує задуматись над визначенням індустрії охорони здоров'я як виду економічної діяльності. Студенти дискутують: чи можна говорити про обмеженість ресурсів у цій сфері, якщо вже сьогодні потужності американської системи охорони здоров'я починають перевищувати попит на них? Рідше вони схиляються до думки про ефективне розміщення таких послуг. Право індивіда на вибір, культивоване неокласичною економічною теорією, також піддається сумніву, оскільки такого вибору не можуть дозволити собі сьогодні батьки тих 15 мільйонів юних американців, які не спроможні купити своїм дітям медичну страховку.

Таким чином, аналіз індустрії охорони здоров'я виходить далеко за межі класичної економічної дефініції обмежених ресурсів, які визначають людський вибір, й зачіпає чимало супроводжуючих економічних, політичних, соціальних та технологічних факторів.

У ході дискусії студенти відповідають на чотири основні запитання: І) Як визначається в системі вартість медичного обслуговування? 2) Як фінансується система? 3) Які можуть бути стимули до контролю над зростанням вартості медичного обслуговування? 4) Чи всі члени американського суспільства можуть розраховувати на медичне страхування? Якщо ні, то аналізові підлягають фактори, що цьому перешкоджають. Такий підхід дає змогу дослідити економічний механізм фунціонування індустрії охорони здоров'я не лише в економічному, а й соціальному аспекті.

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар