Нитратна кислота, Детальна інформація

Нитратна кислота
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Хімія
Автор: фелікс
Розмір: 26.3
Скачувань: 1502
або натрієвої селітри, іноді називана також чилійською селітрою, зустрічається у великій кількості в природі тільки в Чилі.

, або калійна селітра, у невеличких кількостях також зустрічається в природі, але головним чином утворюється штучно при взаємодії нітрату натрію з хлоридом калію.

Обидві цієї солі використовуються в якості добрив, причому нітрат калію містить дві необхідних рослини елемента: азот і калій. Нітрати натрію і калію застосовуються також при скловарінні й у харчовій промисловості для консервування продуктів.

або кальцієвої селітри, утворюється у великих кількостях нейтралізацією нитратної кислоти вапном; застосовується як добриво.

4. Промислове отримаання нитратної кислоти. Сучасні промислові засоби одержання нитратної кислоти засновані на каталітичному окислюванні аміаку киснем повітря. При« описі властивостей аміаку було зазначено, що він горить у кисні, причому продуктами реакції є вода і вільний азот. Але при каталізаторів - окислювання аміаку киснем може протікати інакше. Якщо пропускати суміш аміаку з повітрям над каталізатором, то при 750 °С і визначеному складі суміші відбувається майже повне перетворення, що із водою при кисню повітря дає нитратну кислоту.

У якості каталізаторів при окислюванні аміаку використовують сплави на основі платини.

Одержувана окислюванням аміаку нитратна кислота має концентрацію, що не перевищує 60%. При необхідності її концентрують,

Промисловістю випускається розведена нитратна кислота концентрацією 55, 47 і 45%, а концентрована-98 і 97%, Концентровану кислоту перевозять в алюмінієвих цистернах, розведену - у цистернах із кислотоупорній сталі.

із карбонатом кальцію , утворює нітратиДеяка ж частина азоту завжди виділяється при гнитті у вільному виді в атмосферу. Вільний азот виділяється також при горінні органічних речовин, при зпалюванні дров, кам'яного вугілля, торфу. Крім того, існують бактерії, що при недостатньому доступі повітря можуть віднімати кисень від нітратів, руйнуючи їх із виділенням вільного азоту. Діяльність цих бактерій, що денітрифицируюють, призводить до того, що частина азоту з доступної для зелених рослин форми (нітрати) переходить у недоступну (вільний азот). Таким чином, далеко не весь азот, що входив до складу загиблих рослин, повертається обернено в грунт; частина його поступово виділяється у вільному виді.

Безупинний збиток мінеральних азотних сполук давно повинен був би призвести до повного припинення життя на Землі, якби в природі не існували процеси, що відшкодовують втрати азоту. До таких процесів належать електричні розряди, що відбуваються насамперед в атмосфері, при яких завжди утвориться деяка кількість оксидів азоту; останні з водою дають нитратну кислоту, що перетворюється в ґрунті в нітрати. Другим джерелом поповнення азотних сполук ґрунту є життєдіяльність так званих азотобактерій, спроможних засвоювати атмосферний азот. Деякі з цих бактерій поселяються на коренях рослин із сімейства бобових, викликаючи утворення характерних вздуть - «клубеньків», чому вони й одержали назву клубенькових бактерій. Засвоюючи атмосферний азот, клубенькові бактерії переробляють його в азотні сполуки, а рослини, у свою чергу, перетворюють останні у білки й інші складні речовини.

Таким чином, у природі відбувається безупинний кругооберт азоту. Проте щорічно з врожаєм з полів убираються найбільше багаті білками частини рослин, наприклад зерно. Тому в ґрунт необхідно вносити добрива, що відшкодовують збиток у ній найважливіших елементів харчування рослин.

Вивчення питань харчування рослин і підвищення врожайності останніх шляхом застосування добрив є предметом спеціальної галузі хімії, що одержала назву агрохімії.

PAGE

PAGE 2

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes