Встановлення відповідальності за “комп’ютерні” злочини, Детальна інформація

Встановлення відповідальності за “комп’ютерні” злочини
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1147
З іншого боку, до Кодексу України про адміністративні правопорушення доцільно внести зміни, що стосуються притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які скоїли правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж, що не спричинили настання суспільно небезпечних наслідків, а також тих осіб (суб’єктів підприємницької діяльності у сфері технічного та криптографічного захисту інформації), які порушують встановлені правила зазначеної діяльності.

Безумовно, важко охопити весь спектр проблем, пов’язаних із встановленням відповідальності за правопорушення, що можуть бути віднесені до “комп’ютерних”. На нашу думку, введення в юридичну практику інституту “комп’ютерних” правопорушень дає підстави для ведення широкої наукової дискусії стосовно вивчення зазначеного феномена та визначення організаційних засад протидії.

Зміст | Журнал

* Мається на увазі  Рекомендація № R (89) 9 Комітету Міністрів Ради Європи країнам-членам з питань протидії “комп’ютерним” злочинам”, прийнята на засіданні Комітету Міністрів 13.09.89 (хоча сьогодні вже існує проект Європейської конвенції по кібер-злочинам від 16.10.00, яка базується на цих Рекомендаціях і яку за результатами її розгляду на робочій зустрічі Комітету Міністрів, що відбулася  21.09.00, вирішено передати для отримання відгуків до Парламентської асамблеї Ради Європи. З огляду на це, подальший аналіз вітчизняного кримінального законодавства проводився згідно з положеннями зазначеної Конвенції.

** Курсивом виділено пропоновані зміни.

*** Йдеться про документ, прийнятий Комітетом Міністрів Ради Європи 11.09.95 “Recommendation № R (95) 13 of the Committee of ministers to member states concerning problems of criminal procedural law connected with information technology”.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes