Податковий розрахунок комунального податку, Детальна інформація

Податковий розрахунок комунального податку
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Документація
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 951
\x6000\x0084\x6100\x0124\x0D00I

I

\x00D0

O

U

Ue

TH

\x5E00\x5F84\x6000\x0084\x6100\x0124

\x6000\x0084\x6100\x0124

\x6000\x0084\x6100\x0124

\x6000\x0084\x6100$

\x6100$

\x6000\x0084\x6100$

\x34FF\x06D6\x0100\x030A(\xF661\x2803\x6600\x0134

\x6000\x0084\x6100\x0124

\x6000\x0084\x6100\x0124

\x0A01\x2803\x6100\x03F6(\x0E00о розрахунку додається (ються) уточнюючий(і) розрахунок(ки) за"____" (минулий(і) період(и)).* Кількісний склад працівників визначається відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 7 липня 1995 року Ns 171 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1995рокуза №287/823).

* * Проставляється розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений законодавством України.

*** Проставляється ставка, визначена рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення комунального податку.

**** Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку, що містить виправлені показники.

***** Нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2статті 173аконуУкрашилу^^2.2000№2'І81-М "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними ц/льо%)Й^^айдаі^^^ 21.12.2000 № 2181-111 (із внесеними змінами та доповненнями).

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

0 9 • 0 2 • 2 0 0 4Керівник підприємства _________________ ________________

(ініціали та прізвище) (підпис)

Головний бухгалтер _________________ ________________

(ініціали та прізвище) (підпис)

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes