Додаток до Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва юридичною особою, Детальна інформація

Додаток до Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва юридичною особою
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Документація
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1321
одатку _________відсотків.

Відомості про розрахункові (поточні) рахунки в установах банків __________________________

__________________________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження банку)

Середньооблікова чисельність працюючих на дату подання заяви становить __________чол.

Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), майна,основних фондів за рік становить _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________тис. грн.,

в т.ч. (на дату (сума словами) подання заяви ____________________________________тис. грн., за решту місяців (місяць) розрахунково, виходячи із середньої місячної фактичної виручки за період, що передує переходу,___________тис. грн.).

Прошу прийняти Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №________,

видане ___________________________________________________________________________,

(дата, назва органу державної податкової служби)

(оригінал) разом із засвідченими копіями (кількість, дати засвідчення , назва органу державної податкової служби), що додаються , та скасувати реєстрацію як платника ПДВ.

*Цей абзац заповнюється тільки суб єктом малого підприємництва- юридичною особою в разі обрання ставки єдиного податку 10 % за наявності такого Свідоцтва.

Керівник суб’єкта малого підприємництва _________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Http://blank.com.ua

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes