/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Основні положення “Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби”, Детальна інформація

Тема: Основні положення “Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби”
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 668
Скачати "Реферат на тему Основні положення “Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби”"
Сторінки 1   2  
1.8. У разі коли платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, відчужив такі активи без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з вимогами Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", платник податків додатково сплачує штраф у розмірі ста відсотків суми податкового боргу, щодо якого виникло право податкової застави.

1.9. У разі коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції") або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та ,сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу). При цьому, сплата зазначеного штрафу не звільняє платника податків від адміністративної або кримінальної відповідальності та/або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно до закону.

Застосовувати до банків або юридичних осіб, фізичних осіб -суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, штрафні санкції у вигляді двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі порушення валютного законодавства до платників податків застосовувати штрафні санкції та фінансові, у вигляді пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у розмірах, визначених відповідними законодавчими актами.

Інші штрафні (фінансові) санкції, які встановлюються окремим законодавством, застосовуються в частині, що не суперечить Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Якщо юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, в тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, або інші юридичні особи, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, а також фізичні особи (громадяни, іноземні громадяни та особи без громадянства), які здійснюють діяльність, віднесену до підприємницької згідно з законодавством, або ввозять (пересилають) товари на митну територію України (далі – особі), зобов'язані відповідно до чинного законодавства зареєструватися як платники податку на додану вартість, але не зареєструвалися протягом строків, визначених законодавством, то органи державної податкової служби застосовують санкції, передбачені статтею 15 Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні" (із змінами та доповненнями).

У разі коли за наслідками перевірки виявляється факт завищення суми бюджетного відшкодування, заявленого в податковій декларації про податок на додану вартість, сума такого завищення вважається сумою податкового зобов'язання, прихованою від оподаткування. Якщо внаслідок такого завищення отримано бюджетне відшкодування, платник податку визнається таким, що ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються санкції відповідно до законодавства.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку на додану вартість, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються документально не підтвердженими, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену документально.

У разі несвоєчасної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності як платника акцизного збору, відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", органи державної податкової служби застосовують фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Факти порушень податкового та іншого законодавства посадова особа органу державної податкової служби оформляє актом документальної перевірки, в якому чітко викладається зміст порушення з обгрунтуванням порушених норм законодавчих актів та вказуються конкретні їх пункти і статті.

Керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій та громадяни під час перевірки, що проводиться органами державної податкової служби, зобов'язані давати письмові пояснення з усіх питань, що виникають, підписати акт про проведення перевірки і виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень законодавства про податки та інші обов'язкові платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів.

У разі відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства (установи, організації) або громадянина-платника від підписання акта перевірки службовими особами органу державної податкової служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови. При цьому в акті необхідно зазначити про ознайомлення керівника і головного бухгалтера підприємства (установи, організації), громадянина із змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю платників податків, передбаченими статтями 9 - 11 Закону України "Про систему оподаткування", іншими законами України та порядком, визначеним Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 02.03.2001 №82, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 за №238/5429.

Акт перевірки підприємства (установи, організації), громадянина-платника і акт відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства (установи, організації) або громадянина-платника від підписання акта перевірки не пізніше наступного дня після їх складання реєструється в спеціальній книзі і разом з поясненнями платника (якщо такі є) і матеріалами перевірки подаються для розгляду керівнику органу державної податкової служби. У разі недодержання зазначених вимог щодо складання акта перевірки, а також за відсутності висновку перевіряючих на обгрунтовані зауваження, надані керівником або головним бухгалтером підприємства (установи, організації), громадянином-платником податків під час здійснення перевірки керівник органу державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів щодо усунення цих недоліків або призначити повторну перевірку.

Рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає керівник органу державної податкової служби або його заступник за встановленою формою (згідно з додатком 1) у двох примірниках не пізніше десяти днів від дня складання акта перевірки. Нумерація рішень провадиться в журналі (згідно з додатком 3), починаючи з першого номера, в межах календарного року. Після номера рішення через тире зазначаються індекс структурного підрозділу, відповідального за проведення перевірки, ідентифікаційний код (номер) підприємства, установи, організації, громадянина-платника, а через дріб указується реєстраційний номер вихідної кореспонденції.

Ведення журналу обліку прийнятих рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій покладається на структурний підрозділ (працівника), до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби.

Перший примірник рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства вручається під розписку керівнику або головному бухгалтеру перевіреного підприємства, установи, організації, або громадянину - платнику податків, або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено особисто такій фізичній особі (або її законному представникові) чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнім відомим її місцезнаходженням із повідомленням про вручення.

У разі коли орган державної податкової служби або пошта не може вручити платнику податків рішення у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, податковий орган розміщує рішення про застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій, донарахованих сум податків, зборів (обов'язкових платежів) та пені за порушення податкового та іншого законодавства на дошці податкових оголошень, встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такого рішення вважається днем його вручення. *

Другий примірник рішення передається керівнику структурного підрозділу, на який покладено обов'язки з організації контролю за надходженням сум донарахованих податків, зборів, інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

Після повного надходження сум донарахованих податків, інших платежів та штрафних (фінансових) санкцій до бюджетів (державних цільових фондів) рішення передається керівнику структурного підрозділу, в якому зберігається справа про оподаткування платника, та долучається до акта документальної перевірки, за наслідками розгляду якого воно було прийнято.

Відповідальність за повноту і своєчасність сплати донарахованих податків, інших платежів і фінансових санкцій несуть керівники підприємств, установ, організацій та громадяни - платники податку.

Сплата (стягнення) штрафних (фінансових) санкцій, передбачених цією Інструкцією, прирівнюється до сплати (стягнення) податків та оскарження їх сум і здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Сплата сум інших штрафних та фінансових санкцій, застосування і стягнення яких чинним законодавством віднесено до компетенції органів державної податкової служби, проводиться у терміни, зазначені безпосередньо в законодавчому акті. Якщо законодавчим актом встановлено штрафні (фінансові) санкції і не визначено конкретних термінів сплати в рішенні про застосування штрафних (фінансових) санкцій необхідно запропонувати платнику здійснити сплату у зазначений термін.

Оскарження рішень органів державної податкової служби здійснюється у встановленому законодавством порядку.

При скасуванні прийнятих рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій стягнуті суми штрафних та фінансових санкцій підлягають поверненню з тих бюджетів та державних цільових фондів, де яких вони надійшли у строки та за порядком, визначеним законодавством.

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар