/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних (30.07.05), Детальна інформація

Тема: Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних (30.07.05)
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 995
Скачати "Реферат на тему Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних (30.07.05)"
Сторінки 1   2   3  
8.1. Придбання або виготовлення товарів (послуг) та придбання (будівництво, спорудження) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи) на митній території України відображається на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників ( HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=REG2037&ed=2001_08_02&an=17796" \l "17796" \t "_top" додаток 2 до податкової накладної ), а також інших подібних документів, зазначених вище.

@

B

¤

¦

\x00A8

p

r

\x00AA

[ю України товарів проводиться покупцем (імпортером) на підставі належним чином оформленої вантажної митної декларації.

8.3. Особа, яка отримує послуги від нерезидента на митній території України, проводить облік таких послуг на підставі податкової накладної, виданої таким платником податку: зареєстрованим на території України постійним представництвом цього нерезидента, а за відсутності такого - резидентом, який виконує агентські (представницькі) дії від імені такого нерезидента, а за відсутності такого - покупцем (отримувачем) - податковим агентом такого нерезидента.

8.4. Товари (послуги) та основні фонди, придбані на митній території України, імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги без податку на додану вартість відображаються без додаткового нарахування податку на додану вартість.

8.5. Облік придбаних товарів (послуг) на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують поставку таких товарів (послуг).

9. Особливості заповнення деяких граф HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=Re11049&ed=2005_06_30&an=102" \l "102" \t "_top" розділу I реєстру

9.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників ( HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=REG2037&ed=2001_08_02&an=17796" \l "17796" \t "_top" додаток 2 до податкової накладної ), інших подібних документів, указаних у HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=Z970168&ed=2005_06_03&an=925460" \l "925460" \t "_top" підпункті 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону , вантажної митної декларації та документа, який засвідчує факт придбання товарів. Указаний порядковий номер переноситься на зазначений документ.

9.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього пункту.

9.3. У графі 3 проставляється номер податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 9.1 цього пункту; номер вантажної митної декларації проставляється із позначкою "ВМД".

9.4. У графі 4 вказується назва постачальника.

У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 4 проставляються країна нерезидента та назва нерезидента.

9.5. У графі 5 вказується індивідуальний податковий номер постачальника - платника податку на додану вартість.

У разі, якщо товари (послуги) придбані в нерезидента або в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 5 робиться позначка "Х".

9.6. У графі 6 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

9.7. У графах 7, 9, 11 та 13 вказується вартість товарів (послуг) та основних фондів без податку на додану вартість.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників ( HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=REG2037&ed=2001_08_02&an=17796" \l "17796" \t "_top" додаток 2 до податкової накладної ) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

9.8. У графах 8, 10, 12 та 14 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами (послугами) та основними фондами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 7, 9, 11 та 13 (відповідно).

Сума податку на додану вартість, указана в графах 12 та 14, до податкового кредиту не включається.

У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів (послуг) та основних фондів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об'єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 8, 10, 12 та 14 робиться позначка "Х".

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників ( HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=REG2037&ed=2001_08_02&an=17796" \l "17796" \t "_top" додаток 2 до податкової накладної ) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

10. У HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=Re11049&ed=2005_06_30&an=149" \l "149" \t "_top" розділі II реєстру відображаються видані податкові накладні, а також податкові накладні, які зберігаються у продавця.

10.1. Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов'язань відповідно до вимог HYPERLINK "http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=Z970168&ed=2005_06_03&an=222" \l "222" \t "_top" пункту 7.3 статті 7 Закону .

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар