Правове регулювання відносин власності, Детальна інформація

Правове регулювання відносин власності
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1030
• емісійна система, майнові комплекси підприємств і установ, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів;

• радіотелевізійні передавальні центри, а також об'єкти, що забезпечують зв'язком органи законодавчої та виконавчої влади; державні радіоканали та телевізійні канали;

• засоби урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку;

• інші об'єкти права державної власності, які забезпечують виконання державою своїх функцій;

б) об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей, зокрема:

• об'єкти Національного космічного агентства України при Кабінеті Міністрів України;

« архіви;

• майнові комплекси установ Національної академії наук України з основних напрямів досліджень;

• об'єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки тощо загальнонаціонального значення;

• об'єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету;

в) об'єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв, зокрема:

• майнові комплекси підприємств по виготовленню та ремонту всіх видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил України, Служби безпеки України;

• майнові комплекси підприємств по випуску наркотичних, бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих хімічних та отруйних засобів (крім аптек);

• майнові комплекси підприємств, що забезпечують діяльність у сфері обігу зброї, радіоактивних речовин;

• протирадіаційні споруди;

» полігони, будови, споруди та устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники;

г) об'єкти, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому, зокрема:

• структурні підрозділи майнових комплексів, що забезпечують постійне розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних запасів;

• пенітенціарні заклади;

» майнові комплекси підприємств геологічної, картографічної, гідрометеорологічної служб, служби контролю за станом навколишнього природного середовища;

• об'єкти державних систем стандартизації, метрології та сертифікації продукції;

• майнові комплекси підприємств авіаційної промисловості;

• автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств;

• майнові комплекси підприємств, які здійснюють виробництво основної залізничної техніки (електровози, тепловози, дизель-поїзди, вагони);

• майнові комплекси підприємств залізничного транспорту з їх інфраструктурою;

• метрополітен, міський електротранспорт;

• майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське {оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі;

• атомні електростанції, гідроелектростанції з греблями, що забезпечують водопостачання споживачам та проведення гідромеліоративних робіт, теплоелектроцентралі;

• магістральні нафто- і газопроводи та магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговують потреби держави в цілому, підземні нафто- та газосховища;

• транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов'язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійних лих;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes