Правова свідомість як основа. Правова культура в розбудові правової держави, Детальна інформація

Правова свідомість як основа. Правова культура в розбудові правової держави
Тип документу: Контрольна
Сторінок: 3
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 12.1
Скачувань: 1616
Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.

Шляхи розбудови української правової держави

поняття та основні ознаки правової держави

До основних ознак, за якими котрусь державу можна було б визначити як правову, належать:

закріплення в конституції та інших законах основних прав людини;

панування у суспільному та державному житті законів, які виражають волю більшості або всього населення країни;

врегулювання відносин між особою та державою на підставі загальнодозвільного принципу: «особі дозволено робити все, що прямо не заборонено законом»;

взаємовідповідальність особи та держави;

наявність у всіх громадян правової культури, зокрема життєво необхідних юридичних знань, а також умінь і навичок їх використання в практичному житті;

розподіл державної влади між законодавчими, виконавчими та судовими органами держави;

юридична захищеність особи;

високе становище у суспільному та державному житті суду;

неухильне виконання законів і підзаконних нормативних актів усіма учасниками суспільного життя, насамперед, державними органами.

Отже, наведені вище ознаки повинні бути притаманні державі, що перетворюється на правову, в тому числі й Україні. Тепер для більш чіткого з'ясування змісту проаналізуємо кожну з них.

Література:

Правознавство Михайла Настюка. Основи правознавства П.І.Ігнатенка.

Правознавство В.В. Копейчикова М.П. Драгоманова.

Конституція України від 28 червня 1996 року.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes