/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Історія створення Збройних Сил України, Детальна інформація

Тема: Історія створення Збройних Сил України
Тип документу: Реферат
Предмет: Військова справа
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1422
Скачати "Реферат на тему Історія створення Збройних Сил України"
Сторінки 1   2   3   4   5  
Проте, з часом стало зрозумілим, що процес будівництва Збройних Сил лише починався. І справа тут полягала не тільки у тому, що у той період не було системного підходу та чітко визначеного, послідовного плану до розв’язання проблем військового будівництва, а й бракувало підготовлених кадрів для його розробки та реалізації.

Негативно вплинула на процес військового будівництва також часта зміна керівництва військового відомства. Так, з 1991 по 1996 роки змінилося три Міністри оборони і чотири начальники Генерального штабу. З початком формування Збройних Сил України було оновлено понад 70% керівного складу. Змінилися майже усі командувачі військ військових округів, армій, командири корпусів та дивізій.

На розв’язання проблем того періоду наклалися труднощі, пов`язані зі значним міждержавним переміщенням військових кадрів. З 1991 по 1994 роки з України в інші держави було переведено близько 12 тисяч офіцерів та прапорщиків і понад 33 тисячі повернулося на Батьківщину. 

Безумовно, головною причиною незадовільного виконання основних заходів будівництва Збройних Сил України було постійне зниження у Державному бюджеті України, як загальної частки видатків на національну оборону взагалі, так і, витрат на утримання Збройних Сил, закупівлю озброєння і військової техніки, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зокрема.

Ці та інші чинники зумовлювали необхідність розробки обґрунтованої Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України, яка б не лише визначила напрями та пріоритети будівництва національних Збройних Сил, а й – збалансувала б їх завдання, структуру, чисельність з потенційними воєнними загрозами та викликами національній безпеці України та сучасними економічними можливостями держави.

"Лiтопис незалежної України"

(основнi заходи в обороннiй сферi)

Рiк 1991

24 серпня Прийняття Верховною Радою постанови "Про вiйськовi формування України"

"Верховна Рада постановляє:

1. Пiдпорядкувати всi вiйськовi формування, дислокованi на територiї республiки, Верховнiй Радi України.

2. Утворити Мiнiстерство оборони України.

3. Урядовi України приступити до створення Збройних Сил України, республiканської гвардiї та пiдроздiлу охорони Верховної Ради, Кабiнету Мiнiстрiв i Нацiонального банку України".

29 серпня Робоча зустрiч Голови Верховної Ради України Л. Кравчука з командувачами вiйськових округiв, флоту, армiй, командирами вiйськових з'єднань, якi дислокуються в Українi.

3 вересня Призначення Мiнiстром оборони України генерала К.П. Морозова (постанова Верховної Ради України № 1473-ХII).

7 жовтня Указом Президiї Верховної Ради України розташованi в Українi вiйськовi частини, пiдроздiли залiзничних вiйськ, вiйська урядового зв'язку КДБ СРСР, пiдроздiли цивiльної оборони, вiйськова технiка i майно МО СРСР пiдпорядковуються Мiнiстерству оборони України.

11 жовтня Верховною Радою України прийнято постанову Про Концепцiю оборони та будiвництва Збройних Сил України.

11 жовтня Постановою Верховної Ради було утворено Раду оборони України, до складу якої увiйшли Голова Верховної Ради, вiн же - Голова Ради оборони, Прем'єр-мiнiстр, голова Комiсiї Верховної Ради України з питань оборони i державної безпеки, державний мiнiстр з питань оборони, нацiональної безпеки i надзвичайних ситуацiй, державний мiнiстр з питань оборонного комплексу i конверсiї, мiнiстр оборони, мiнiстр закордонних справ, голова Служби нацiональної безпеки, командувач Прикордонних вiйськ, командувач Нацiональної гвардiї, начальник Штабу цивiльної оборони.

14 листопада Указом Президiї Верховної Ради було ухвалено текст Вiйськової присяги та тимчасове положення про порядок її скликання.

th

Верховна Рада ухвалила закони "Про оборону України", "Про Збройнi Сили України", якими проголошено створення Збройних Сил України. Того ж дня було затверджено текст Вiйськової присяги, яку у залi Верховної Ради першим склав Мiнiстр оборони К. Морозов.

30 грудня На зустрiчi глав держав СНД Президент України Л. Кравчук заявив, що з 3 сiчня 1992 року дислокованi на територiї України вiйська приводяться до добровiльної присяги на вiрнiсть народу України.

  На кiнець року в Українi дислокувалися: ракетна армiя, три загальновiйськовi та двi танковi армiї, один армiйський корпус, чотири повiтрянi армiї, окрема армiя Протиповiтряної оборони (ППО), Чорноморський флот. Угрупування цих вiйськ i сил нараховувало бiля 780 тисяч чоловiк особового складу, 6,5 тисяч танкiв, близько 7 тисяч бойових броньованих машин, до 1,5 тисячi бойових лiтакiв, понад 350 кораблiв та суден забезпечення, 1272 стратегiчних ядерних боєголовок мiжконтинентальних балiстичних ракет та майже 2,5 тисячi одиниць тактичної ядерної зброї. Проте це не були ще Збройнi Сили незалежної держави в повному розумiннi цього слова, Україна отримала лише окремi фрагменти вiйськової машини Радянського Союзу.

Рiк 1992

сiчень-березень Приведення до Вiйськової присяги на вiрнiсть народу України вiйськовослужбовцiв та вiйськовозобов'язаних.

9 сiчня Вiдбулася Всеукраїнська нарада з питань вiйськового будiвництва пiд головуванням Президента України Л. Кравчука, на якiй було накреслено шляхи вiйськового будiвництва держави до початку 1996 року.

11 сiчня В м. Мiнську спiльним Комюнiке мiж державними делегацiями України i Росiї визначено, що частина сил Чорноморського флоту повинна увiйти до складу Збройних Сил України.

5 березня Мiнiстром оборони України затверджено Концепцiю соцiально-психологiчної служби у Збройних Силах України.

Сторінки 1   2   3   4   5  
Коментарі до даного документу
Додати коментар