/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Економетрія, Детальна інформація

Тема: Економетрія
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Облік та аудит
Автор: О.Л. Лещинський, В. В. Рязанцева,О. О. Юнькова
Розмір: 0
Скачувань: 4970
Скачати "Бібліотека на тему Економетрія"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

УО.

Л. Лещинський, В. В. Рязанцева,

О. О. Юнькова

ЕКОНОМЕТРІЯ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2003

Рецензенти: О. А. Корольов, д-р екон. наук, проф.

Ю. В. Крак, д-р фіз.-мат. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління

персоналом (протокол № 8 від 28.11.02)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2-1513 від 22.09.03)

Лещинський О. Л.

Л54

Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Ле-

щинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова. — К.: МАУП, 2003. —

208 с.: іл. — Бібліогр.: с. 203–205.

ISBN 966-608-292-6

У навчальному посібнику “Економетрія” розглядаються основні завдан-

ня економетричних досліджень і методи їх розв’язання, визначається місце

та значення цієї наукової дисципліни, її зв’язок з економікою, статистикою

та математикою. Основним методом оцінювання параметрів регресійних мо-

делей обрано метод найменших квадратів (МНК). Розглянуто особливості

оцінювання параметрів у разі порушення основних передумов застосування

класичного МНК. Описано альтернативні методи оцінювання параметрів мо-

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар