/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Економіка підприємства, Детальна інформація

Тема: Економіка підприємства
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Економіка
Автор: Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар
Розмір: 0
Скачувань: 5387
Скачати "Бібліотека на тему Економіка підприємства"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Т. П. Макаровська, Н. М. Бондар

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2003

ББК 65.29я73

М15

Рецензенти: В. Г. Герасимчук, д-р екон. наук, проф.

О. М. Сергієнко, канд. екон. наук

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2-2480 від 27.12.02)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії

управління персоналом (протокол № 2 від 26.02.02)

Макаровська Т. П., Бондар Н. М.

М15

Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.

закл. — К.: МАУП, 2003. — 304 с.: іл. — Бібліогр.: с. 293–297.

ISBN 966-608-264-0

У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність су-

часного підприємства як суб’єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпе-

чення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні

фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законо-

давства щодо структурної перебудови, сучасної інноваційної та ін-

вестиційної політики, державного регулювання економіки.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів післядипломної осві-

ти і працівників, які займаються проблемами виробничого менеджменту і

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар