/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Етика ділового спілкування, Детальна інформація

Тема: Етика ділового спілкування
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Інше
Автор: Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка,М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська
Розмір: 0
Скачувань: 9483
Скачати "Бібліотека на тему Етика ділового спілкування"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка,

М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська

ЕТИКА

ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Курс лекцій

2-ге видання, стереотипне

Київ 2003

ББК 87.715я7

Е88

Рецензенти: О. А. Донченко, д-р соціол. наук

О. С. Токовенко, д-р філос. наук, проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії

управління персоналом (протокол № 6 від 30.09.02)

Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут,

Е88

Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська. — 2-ге вид., сте-

реотип. — К.: МАУП,

2003.— 208 с.: іл.—Бібліогр. у кінці

розділів.

ISBN 966-608-319-1

У пропонованому курсі лекцій розглянуто моральні й психологічні заса-

ди культури ділового спілкування та його техніку. Розкрито поняття етики,

моралі, спілкування, моральної та психологічної культури ділового спілкуван-

ня. Проаналізовано етико-психологічні проблеми ділового спілкування в на-

шому суспільстві з урахуванням науково-практичних висновків як вітчизня-

них, так і зарубіжних етиків та психологів, зокрема представників гуманістич-

ної етики і гуманістичної психології. Висвітлено шляхи підвищення мораль-

ної та психологічної культури спілкування.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар