/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правова статистика, Детальна інформація

Тема: Правова статистика
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Правознавство
Автор: В. Б. Захожай, В. С. Федорченко
Розмір: 0
Скачувань: 5915
Скачати "Бібліотека на тему Правова статистика"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
чинів та ін.);

2) діяльність людей із збирання та узагальнення даних про різно-

манітні явища і процеси громадського життя (заповнення статис-

тичних карток на кримінальну справу, на підсудного, на цивіль-

ну справу, на виконавче впровадження, журналів обліку тощо);

3) самостійну науку, яка має свій предмет дослідження і методи його

вивчення.

Між статистикою як наукою і статистичною практикою існує тіс-

ний зв’язок. Будь-яка статистична діяльність — це науково організо-

вана робота. Тому статистична практика керується наукою, а стати-

стична наука спирається на практику, узагальнюючи досвід практич-

ної роботи, дістаючи з цього нові ідеї.

Для того, щоб усвідомити, як виникли ці значення терміна “стати-

стика”, і для розуміння еволюції статистичних методів потрібно було

б ознайомитися з історією виникнення статистики.

Статистика — практична діяльність людей із збирання та оброб-

ки інформації — виникла з утворенням держави як господарський

облік. Слово “статистика” спочатку вживалось і перекладалось як

“державознавство”. Щоб керувати державою, потрібна була ін-

формація про кількість населення, склад земель, майновий стан насе-

лення, чисельність чоловіків, придатних до військової справи, та ін.

У стародавні часи в країнах склались розвинені системи державного

й адміністративного обліку. Як свідчить історія, починаючи з 435 р.

до н. е. у Римі кожні п’ять років проводився перепис населення, де

були дані про майновий стан жителів, поділених на соціальні групи.

У Стародавньому Китаї, починаючи приблизно з 2300 р. до н. е.,

проводились переписи населення, земель, торгівлі, ремесел. У Єгипті

орієнтовно з 2200 р. до н. е. був уведений поточний облік населення.

Епоха Відродження змінила характер господарського обліку. Крім

державного, з’явився облік з ініціативи банкірів, торговців, власни-

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар