/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правова статистика, Детальна інформація

Тема: Правова статистика
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Правознавство
Автор: В. Б. Захожай, В. С. Федорченко
Розмір: 0
Скачувань: 5919
Скачати "Бібліотека на тему Правова статистика"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
ків майстерень.

У цей час (1495 р.) заклались основи бухгалтерського обліку. Роз-

виток бухгалтерського обліку і первинної реєстрації фактів, накопи-

чування масових даних про суспільні явища, необхідність їх узагаль-

нення, розвиток таких фундаментальних наук, як математика, філо-

софія, зумовили виникнення статистики як науки.

З розвитком суспільного поділу праці, обміну, виникненням міст,

розвитком промисловості, посиленням централізованої влади в мас-

штабі країни змінюється характер та зміст статистичних робіт. Ста-

тистика значно розширює коло об’єктів вивчення, виникають стати-

стичні органи, що займаються збиранням, обробкою статистичних

даних з різноманітних питань життя суспільства.

Історія розвитку статистики довга, багатогранна, цікава.

Першими статистиками, творцями статистики як науки вважа-

ються англійські “політичні арифметики” Дж. Граунд і У. Петті, які

застосували статистичні методи при вивченні природного руху насе-

лення в Лондоні та при обчисленні багатства, прибутку, чисельності

та складу населення, але слово “статистика” вони не вживали.

У 1746 р. німецький професор філософії та права Г. Ахенваль

уперше почав читати нову дисципліну і назвав новий курс “Статис-

тикою”.

Починаючи із середини XVIII ст. словом “статистика” стали на-

зивати фактичні знання про державу. З часом зміст цього терміна

ускладнювався, розширювався, уточнювався.

1.1.2. Предмет і метод статистичної науки

Зміст статистики, як теоретичної дисципліни, визначається пред-

метом дослідження.

Статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у

нерозривному зв’язку з їхньою якісною стороною, досліджує число-

ве вираження закономірностей суспільного розвитку в конкретних

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар