/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правова статистика, Детальна інформація

Тема: Правова статистика
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Правознавство
Автор: В. Б. Захожай, В. С. Федорченко
Розмір: 0
Скачувань: 5919
Скачати "Бібліотека на тему Правова статистика"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
умовах місця і часу.

Потребує пояснення визначення предмета статистики.

1. Кількісна сторона характеризує розміри, обсяги, кількісні спів-

відношення, темпи розвитку, поширення, повторюваність у часі й у

просторі об’єктивно існуючих явищ і процесів. Це одна із головних

ознак предмета статистики.

2. Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси, тому що

статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні велико-

го числа одиниць сукупності (закон великих чисел), тобто статистич-

на сукупність має бути репрезентативною.

Статистична сукупність — велика кількість окремих явищ, еле-

ментів, об’єднаних єдиною якісною основою, умовами розвитку, за-

гальною ознакою (населення країни, кількість підприємств, судів

тощо).

Кожне явище, елемент сукупності називається одиницею сукуп-

ності (кожна людина, підприємство, суд та ін.).

Статистична закономірність — повторюваність, послідовність,

порядок у явищах. Виявляється тільки при вивченні великого числа

одиниць сукупності.

Статистичний показник — поняття, категорія, за допомогою якої

статистика виражає розмір досліджуваних явищ та існуючі між ними

відношення, зв’язки

Ці показники завжди вказують на те, до якого місця і часу нале-

жать явища, у яких одиницях вони виражені (чисельність населення

України на 01.01.2000 — 49,6 млн чол.; середня заробітна плата в

Україні у грудні 1999 р. — 218,92 грн, або на 17,4 % менша порівня-

но з груднем 1998 р.).

Статистичні показники пов’язані між собою в систему статистич-

них показників (населення, валовий внутрішній продукт тощо).

Методологічною базою статистики є діалектика. Такий методо-

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар