/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правова статистика, Детальна інформація

Тема: Правова статистика
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Правознавство
Автор: В. Б. Захожай, В. С. Федорченко
Розмір: 0
Скачувань: 5919
Скачати "Бібліотека на тему Правова статистика"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
логічний підхід зумовлює вивчення суспільних явищ не відокремле-

но, а у взаємозв’язку і взаємозумовленості, у динаміці.

Методи статистичних досліджень — це сукупність прийомів і за-

собів, що використовуються для збирання, обробки та аналізу інфор-

мації.

До основних методів належать: метод масових спостережень, гру-

пувань, відносних, середніх величин, графічний, індексний, кореля-

ційний, балансовий.

Методи статистики пов’язані з етапами статистичного досліджен-

ня: статистичне спостереження; зведення та групування даних спосте-

реження; обчислення узагальнюючих показників та їх аналіз.

Щоб правильно і своєчасно впливати на процеси, що відбувають-

ся в суспільстві, потрібно мати об’єктивну і вичерпну інформацію

про розвиток і тенденції цих процесів. Це можливо тільки при побу-

дові у країні надійної системи обліку.

Державний облік — планомірно організована система реєстрації,

підрахунку, систематизації, контролю суспільних явищ і процесів.

Облік є головним джерелом інформації. Єдина система обліку

складається з трьох його видів.

Оперативний (первинний) облік являє собою реєстрацію окремих

фактів у момент їх здійснення або відразу після цього.

Бухгалтерський — неперевний, суцільний документальний облік

господарських засобів і джерел їх утворення у грошовому вираженні.

Метою є виявлення фінансових результатів роботи.

Статистичний облік — це реєстрація фактів і явищ соціально-еко-

номічного життя за затвердженими формами звітності в масштабі

держави або окремих територій чи галузей. Це всеосяжний, все-

бічний облік. Його базою є оперативний та бухгалтерський облік.

Статистика — багатогалузева наука. Вона складається з окремих

розділів, або галузей

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар