/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правова статистика, Детальна інформація

Тема: Правова статистика
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Правознавство
Автор: В. Б. Захожай, В. С. Федорченко
Розмір: 0
Скачувань: 5919
Скачати "Бібліотека на тему Правова статистика"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Структура статистичної науки:

· теорія статистики розробляє категорії статистики, загальні мето-

ди і засоби статистичного аналізу, теоретична база всієї статис-

тичної науки і практики;

· економічна статистика вивчає економічні явища і процеси, роз-

робляє систему економічних показників та методів вивчення еко-

номіки країни, регіону як одного цілого;

· галузеві статистики розробляють методи обчислення показників,

що відображають особливості окремих галузей;

· соціальна статистика вивчає умови і характер праці, рівень життя,

прибутки населення, споживання ним матеріальних благ і послуг.

До соціальної статистики відноситься і правова статистика.

Керує всією статистичною роботою в масштабах країни Держав-

ний комітет статистики України, у масштабах кожної області,

міст Києва і Севастополя, Автономної Республіки Крим — статис-

тичні управління відповідного рівня.

Існує і відомча статистика. Сфера її діяльності визначається

міністерствами і відомствами самостійно за узгодженням з органами

державної статистики.

1.1.3. Предмет, цілі і завдання

правової статистики

Правова статистика вивчає кількісну сторону масових явищ і про-

цесів, що стосуються діяльності правових і юридичних органів, тен-

денції та закономірності розвитку в конкретних умовах місця і часу

в нерозривному зв’язку з їх якісними характеристиками.

Цілі правової статистики — це кількісна характеристика право-

вих явищ, процесів і заходів, розкриття їхньої якісної своєрідності,

безпосередньої діяльності правоохоронних органів з позиції дотри-

мання ними законності в роботі й оцінка її ефективності.

Основні завдання правової статистики:

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар