/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Правова статистика, Детальна інформація

Тема: Правова статистика
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Правознавство
Автор: В. Б. Захожай, В. С. Федорченко
Розмір: 0
Скачувань: 5915
Скачати "Бібліотека на тему Правова статистика"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
1) здійснення всебічного обліку, збирання й аналізу статистичної ін-

формації про факти соціально-економічного життя, що детермі-

нують правопорушення;

2) розробка і впровадження наукових методів обліку, міжнародних

стандартів і рекомендацій;

3) забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, ста-

більності показників правової статистики, що служать надійною

базою для розробки державної політики у сфері боротьби зі зло-

чинністю, сприяють побудові правової держави;

4) забезпечення доступності, відкритості, гласності зведених стати-

стичних даних про правові явища.

Теоретичною основою, базою правової статистики є теорія ста-

тистики. Для виконання поставлених завдань правова статистика ви-

користовує методи теорії статистики.

1.1.4. Галузі правової статистики

Залежно від характеру, обсягу й органів, що займаються збиран-

ням і обробкою статистичної інформації, правова статистика по-

діляється на такі галузі:

1. Статистика конституційного судочинства характеризує діяль-

ність Конституційного Суду України, фіксує, скільки виявлено пору-

шень конституційного законодавства, скільки справ розглянуто

Конституційним Судом і які винесені рішення.

2. Кримінально-правова статистика визначає весь комплекс захо-

дів по боротьбі зі злочинністю, дає кількісно-якісну характеристику

всіх скоєних злочинів, осіб, які скоїли злочин, і покарань. Своїми

показниками вона відтворює всі стадії карного процесу, характери-

зує рівень, структуру і динаміку злочинів. Варто сказати, що право-

ва статистика характеризує тільки ті злочини, що були виявлені, за-

реєстровані і щодо яких проводилися ті чи інші дії чи застосовували-

ся методи адміністративного або суспільного впливу.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар