/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Юридична психологія, Детальна інформація

Тема: Юридична психологія
Тип документу: Бібліотека
Предмет: Психологія
Автор: В. В. Бедь
Розмір: 0
Скачувань: 4365
Скачати "Бібліотека на тему Юридична психологія"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

В. В. Бедь

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Рекомендов но Міністерством освіти і н уки Укр їни

як н вч льний посібник для студентів

вищих н вч льних з кл дів

2-ге вид ння, доповнене, перероблене

Київ 2004

ББК 88.4я73

Б38

Рецензенти:

М. В. Костицький, д-р юрид. н ук, проф.

О. В. Ів нов, к нд. психол. н ук

Схв лено Вченою р дою Міжрегіон льної Ак демії

упр вління персон лом (протокол № 6 від 30.09.02)

Рекомендов но Міністерством освіти і н уки Укр їни

(лист № 14/18.2-683 від 01.04.02)

Бедь В. В.

Б38

Юридичн психологія: Н вч. посіб. -- 2-ге вид., доп. і

переробл. -- К.: МАУП, 2004. -- 436 с.: іл. -- Бібліогр.: с. 426

430.

ISBN 966-608-376-0

Н вч льний посібник підготовлено відповідно до прогр ми дисципліни

"Юридичн психологія" юридичних ф культетів вищих н вч льних з кл дів.

Включ є розділи з г льної ч стини (предмет, з вд ння і систем юридичної

психології; методологічні і з г льнопсихологічні основи; соці льно-психо-

логічні спекти юридичної діяльності) і особливої ч стини (пр вов психоло-

гія, кримін льн психологія, психологія слідчих дій, психологічні спекти у

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар