/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання, Детальна інформація

Тема: Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 834
Скачати "Реферат на тему Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
2. Захарій В.С. Економіко-правові проблеми розвитку підприємництва в Україні //Пріоритети.-2003.-№6.-с.23-29.

3. Економіка підприємства: Навч.посіб./А.В.Шегда, Т.М.Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; За ред.А.В.Шегди. – 3-тє вид., випр. – К.:Знання – Прес, 2003 – 335с.

4. Економіка підприємства: Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц./Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний,С.М.Клименко та ін.,-К.:КНЕУ,2000. – 248с.

5. Економіка підприємства: Підручник/За ред.С.Ф.Покропивного.-Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.:КНЕУ,2001.-528с., іл.

6. Зубовський В.М.Економіка підприємства: Опорний курс лекцій.-К.:Вид-во Європ.ун-ту,2000. - 64с.

7. Бойчик Н. Економіка підприємства. Навч. Посібник. К: Атіка, 2001-298с.

PAGE

PAGE 33

Комерційна діяльність

Після продажний сервіс

Вивчення ринку товарів

Виробнича діяльність

Інноваційна діяльність

Головні напрямки діяльності

Економічна діяльність

Соціальна діяльність

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8  
Коментарі до даного документу
Додати коментар