/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз надходження виробничих запасів, Детальна інформація

Тема: Аналіз надходження виробничих запасів
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 1234
Скачати "Реферат на тему Аналіз надходження виробничих запасів"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Курсова робота

на тему:

“Аналіз надходження

виробничих запасів” ЗМІСТ

Стор.

Вступ

Характеристика та склад виробничих запасів

Аналіз наявності та структури виробничих запасів

Аналіз надходження виробничих запасів

Аналіз використання виробничих запасів

Аналіз результатів інвентаризації виробничих запасів

Узагальнення результатів аналізу та шляхи

удосконалення аналітичної роботи

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції.

Вирішення цих завдань можливо при забезпеченні підприємств необхідними матеріальними цінностями, без яких неможливий виробничий процес.

Виробничі запаси - важлива складова частина національного багатства країни. Матеріали - предмети, які є матеріально-речовою основою виготовленої продукції. Вони беруть участь у виробничому процесі одноразово і переносять свою вартість на кінцеву продукцію повністю.

Аналіз надходження матеріальних цінностей та їх використання і реалізація є основою ділянкою аналітичної роботи підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точності та об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу реалізації і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності.

Важливим інструментом виявлення внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального використання матеріальних ресурсів є економічний аналіз.

Метою дослідження є розкриття методики аналізу виробничих запасів та надання пропозицій щодо вдосконалення виробничих запасів, а також пошук резервів підвищення ефективності використання виробничих запасів.

Отже, аналітичне дослідження виробничих запасів актуальне і має практичне значення.

Під час аналізу матеріальних запасів підприємства досліджується рух матеріалів, їх оцінка, а також правильне відображення в реєстрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Над даною темою працювали такі економісти: Савицька Г.В., Петрова В.І., Стражева В.І. та інші видатні вітчизняні та зарубіжні автори.

Аналіз надходження та руху матеріалів є дуже актуальним, адже ефективне використання матеріалів призведе до зменшення витрат, собівартості продукції, підвищення рентабельності, матеріального та фінансового становища підприємства.

Основними завданнями даної курсової роботи є аналіз наявності та руху виробничих запасів. А саме: аналіз змін у структурі виробничих запасів, порядку їх надходження та ефективного використання, вплив на рух виробничих запасів результатів інвентаризації та переоцінки, узагальнення результатів аналізу шляхом виявлення внутрігосподарських резервів та розробка аналітичних альтернатив удосконалення даної ділянки діяльності підприємства.

Курсова робота ґрунтується на матеріалах базового підприємства ТОВ „Рембудсервіс”. Дане підприємство займається виробничою та торгівельною діяльністю.

При написанні курсової роботи для проведення економічного аналізу за даною темою використовуються такі методи: діалектичний метод пізнання, метод наукової абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного дослідження, системного та порівняльного аналізу. Дані методи аналізу дають змогу зробити всебічний економічний аналіз, що дасть змогу зробити більш достовірні дані, на основі яких можна зробити висновок про діяльність підприємства.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар