/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях, Детальна інформація

Тема: Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 762
Скачати "Реферат на тему Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях"
Сторінки 1   2  
Валовий дохід господарства характеризує всі сторони його виробничої і фінансової діяльності, орієнтує працівників на прискорення процесу виробництва і реалізації продукції, вдосконалення організації праці і виробництва. Використання цього показника в господарському механізмі забезпечує матеріальну зацікавленість трудових колективів не тільки в збільшенні виробництва і реалізації продукції, а й у всебічній економії матеріальних ресурсів. Тому практика встановлення нормативу формування фонду оплати праці від валового доходу, яка діє в колективних сільськогосподарських підприємствах України, цілком відповідає вимогам ринкових відносин. Адже в показнику валового доходу найбільш повно враховуються результати господарювання і ефективність виробництва, тому саме на його основі може здійснюватися формування фонду оплати праці в ринкових умовах.

Метою проведення політичних і економічних реформ є вирішення головного соціально-економічного завдання - забезпечення зростання валового внутрішнього продукту, орієнтація економіки на підвищення рівня життя людей. Для цього повинні бути створені умови, за яких виробник міг би ефективно працювати на ринку, а споживач - ефективно споживати. Сьогодні через низький рівень оплати праці існує безпрецедентне обмеження попиту, що стало головним чинником катастрофічного спаду виробництва, а отже - доходів і держави, і підприємств, що призвело до глобальної платіжної кризи. Відновлення мотиваційного механізму до продуктивної праці може відбутися шляхом достатньої її оплати, щоб реанімувати споживчий попит і повернути заробітній платі її історичне місце в системі суспільних цінностей і факторів виробництва. Низький рівень оплати праці, по суті, зруйнував і так хиткий мотиваційний механізм до продуктивної праці. Робоча сила втратила свою нормальну ціну, яка повинна формуватись на ринку праці і забезпечувати розширене відтворення робочої сили.

Одним із факторів економічного зростання суспільства є праця, її організація і стимулювання. Тому економічна політика і характер ринкових реформ повинні бути спрямовані на підвищення ефективності використання праці і виробництва. Необхідною є розробка системи заходів для поліпшення організації й управління, впровадження дійових методів економічного стимулювання.

В умовах ринкового середовища при ринкових відносинах валовий продукт є власністю виробника, отже, розподіляти його повинно саме підприємство. Самостійність у розподілі валового продукту спонукає працівників підвищувати продуктивність своєї праці.

При розподілі валового продукту необхідно дотримуватися оптимального співвідношення між його складовими частинами - матеріальними витратами і валовим доходом, який включає оплату праці з нарахуваннями і валовий прибуток. У більшості суб’єктів господарської діяльності матеріальні витрати складають понад 60 відсотків валового продукту. Це пов’язано з високим рівнем цін на матеріальні ресурси. Лише в тих господарствах, котрі наперед достатньо можуть забезпечити себе необхідними ресурсами, зменшується частка матеріальних витрат виробництва, що призводить до збільшення валового доходу. З економічної точки зору співвідношення між валовим доходом як новоствореною вартістю та матеріальними витратами повинно становити відповідно 45-50 відсотків : 55-50 відсотків. У цій ситуації можна забезпечити резерви розширеного відтворення і підвищення прибутковості підприємства. Більшу частину валового доходу має складати фонд оплати праці. Це сприятиме піднесенню життєвого рівня кожного працівника.

В умовах вільного вибору стратегічних напрямів діяльності і тактики господарювання підприємства повинні самостійно визначати рівень оплати праці своїх працівників, а механізмами державно-договірного регулювання необхідно забезпечити таке середовище мотивації до праці, яке було б найбільш сприятливим для розвитку сільськогосподарського виробництва, бізнесу, розвитку підприємництва у сільські місцевості, збалансованості товарної маси і платоспроможного попиту населення.

Україна в цифрах у 1998 р. короткий статистичний довідник. Державний комітет статистики України /За ред. В.Осауленка . – 1999. – С. 159.

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар