Бібліографічна діяльність в ДІС, Детальна інформація

Бібліографічна діяльність в ДІС
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Культура
Автор: Олексій
Розмір: 7.3
Скачувань: 1979
е) координування й кооперування бібліографічної роботи з бібліотеками інших відомств (систем) і органам НТІ. У відділі зосереджується необхідна науково-методична література, матеріали, підготовлені й видані відділом (центральною бібліотекою), систематизована документація про роботу відділу і бібліотек регіону.

У центральних сільських (селищних) та в міських бібліотеках-філіалах – функції бібліографів покладаються здебільшого на працівників читального залу. Центральні сільські (селищні) бібліотеки – це опорні пункти ЦРБ в її організаційно-методичному керівництві бібліотеками системи і в обслуговуванні населення. Водночас вони – бази довідково-бібліографічної роботи філіалів ЦБ. В центральних сільських бібліотеках зосереджуються довідково-бібліографічні видання, каталоги і картотеки, розраховані на обслуговування населення мікрорайону (зони).

Отже, зі всіма бібліографічними запитами, які не можна задовольнити на місці, бібліотеки мікрорайону звертаються в першу чергу до свого зонального центру. Цим досягається взаємозв’язок і супідрядність у єдиній системі бібліографічного обслуговування.

У невеликих сільських бібліотеках філіалах ЦРБ) функції бібліографа не відособлюються; тут бібліографічна робота провадиться завідуючим бібліотекою за участю активу читачів.

Для забезпечення чіткого, оперативного бібліографічного обслуговування в ЦРБ і ЯМБ створюються довідкові пункти, де запроваджується щоденне чергування бібліографів та інших працівників центральної бібліотеки, що мають відповідний досвід.

Економічні перетворення в країні не могли доторкнутися і бібліографічної діяльності: багато бібліотек, в тому числі і ЦБА, одержали можливість перейти до таких прогресивних форм організації обслуговування, як внутрішній госпрозрахунок, договірна система, індивідуальна трудова діяльність бібліографа.

В результаті ряд послуг переводиться на платну основу (складання бібліографічних списків по темах, видача письмових бібліографічних довідок, бібліографічних консультацій, організації пересувних виставок – переглядів бібліографічних видань).

Роботу по наданню платних бібліографічних послуг слід починати з вивчення проблеми, організації заняття з методистами, завідувачами філіалами і працівниками бібліотек. Необхідно інформувати читачів і жителів міста про нові форми організації бібліографічного обслуговування. З цією метою можна використати місцеву газету.

При складанні плану роботи бібліотеки на рік, а також у квартальних планах у спеціальних розділах намічаються всі види і форми бібліографічної роботи із зазначенням, що, коли, де, для якої категорії читачів і ким буде зроблено. Відображаються всі напрями бібліографічного обслуговування. Поряд із заходами з пропаганди бібліографічних знань (дні бібліографії, семінари, практикуми з бібліографічної тематики, виставки та огляди довідкових і бібліографічних матеріалів тощо) передбачаються заходи щодо організації та удосконалення ДБА, створення бібліографічних посібників малих форм, виконання довідок, випуск інформаційно-бібліографічних бюлетенів тощо. Деякі види роботи (наприклад, виконання довідок, розпис статей для картотек) плануються лише в кількісних показниках.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Диомидова Г.Н. Библиография. – М. : Книга, 1991.

Библтографическая работа в библиотеке: Организация и методика: Учебник./ Под ред. О.П. Коршунова. - М.: Книга, 1990. – 255 с.

Мажара Л. Організація соціально-побутового інформування користувачів.// Бібліотечна планета. – 1998. - № 2. – с .13-15.

Буран В.Я., Довгопола О.П. , Купченко В.В. Бібліографія. – К.: “Вища школа”, 1984. – 214 с.

Справ очник библотекаря. / ГОП, сост. С.Г. Антонова, Г.А. Семенова. – М.: 1985.

Колосова Н. Удосконалення методики і підготовки бібліографічних посібників. // Бібліотекознавство і бібліографія. – 1992. – Вип.. 31-37.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes