Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні, Детальна інформація

Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Правознавство
Автор: Лихолай Лілія
Розмір: 19.7
Скачувань: 2451
Київський інститут бізнесу та технологій

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

з курсу «Страхові послуги»на тему: «Види страхування життя і їх

місце в особовому страхуванні»студентки І I І курсу

групи 97 - 1факультету “ Економіки та управління “

Лихолай Лілії Євгенівни

Київ - 1999 р.

ПЛАН

Вступ.

І. Страхування життя та пенсій:

а) страхування життя та його види;

б) договір страхування життя;

в) основні випадки страхування життя;

г) класифікація страхування життя.

ІІ. Змішане страхування життя.

ІІІ. Страхування ренти і пенсій.

Заключення.

ВСТУП

Наша країна вже понад сім років є самостійною державою і поступово реформує економіку на ринковий лад. Розгорнувся процес роздержавлення власності і формування адекватних нових структур. З огляду на це відбувається переорієнтація і в системі захисту юридичних та фізичних осіб від матеріальних втрат, до яких можуть призвести стихійне лихо, нещасний випадок чи інші ризикові обставини. Має бути принципово змінена система нагромадження коштів для забезпечення належної матеріальної підтримки громадян у випадку втрати працездітності або місця роботи та при виході на пенсію за віком.

Нині в Україні функціонує понад 240 страхових компаній, низка посередницьких та інших організацій, причетних до страхової справи. Існує спеціальний орган - Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд), який здійснює державний контроль за дотриманням чинного законодавства на страховому ринку. Вітчизняний страховий ринок ще молодий. Проте вже й тепер, у роки затяжної економічної кризи, відчутно зростають обсяги наданих страхових послуг. Це переконливо підтверджують суми надходжень страхових премій. Страхові платежі в 1997 році були вищі порівняно з попереднім роком на 29 %, що майже в 5 раз перевищує середньорічний загальносвітовий темп приросту цього показника.

Людям природно притаманне прагнення захиститися від небезпеки втрати життя, здоров’я, житла, харчів тощо. Потреба в захисті дуже близька до первинних (фізіологічних) запитів. Зі зростанням запитів людини ускладнюються й атрибути її безпеки.

Суспільне виробництво в цілому, і особливо кожне господарське формування, а також життєдіяльність практично кожної людини об’єктивно мають ризиковий характер, що породжує систему відносин між людьми з метою попередження, подолання, зменшення руйнівних наслідків стихійного лиха та нещасних випадків.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes