/   Реферати  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Бібліотека   Портфель   Замовлення  
Mobile  Mac  Linux  Windows  Партнерам і рекламодавцям  Зона зареєстрованих користувачів  Результати пошуку  Форум  Новини  Новини  Події  Куплю/продам  Кlubніка  МегаДОСТУП  Новини сайту  Про проект  Зворотній зв`язок  Рекламодавцям  Контакт 

Конституцiйнi права та обов`язки громадян України, Детальна інформація

Тема: Конституцiйнi права та обов`язки громадян України
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 3670
Скачати "Реферат на тему Конституцiйнi права та обов`язки громадян України"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Реферат

"Конституцiйнi права та обов'язки громадян України"

Вмiст

ВСТУП

ТЛУМАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМIНIВ

ОСОБИСТI ПРАВА ГРОМАДЯН

ПОЛIТИЧНI ПРАВА

ЕКОНОМIЧНI ПРАВА

СОЦIАЛЬНI ПРАВА

ЕКОЛОГIЧНI ПРАВА

КУЛЬТУРНI ПРАВА

КОНСТИТУЦIЙНI ГАРАНТIЇ ПРАВ ГРОМАДЯН

ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Список лiтератури

ВСТУП

На вiдмiну вiд глави VI Конституцiї України вiд 20 квiтня 1978

року роздiл II нової Констатуцiї України має назву "Права, свободи

та обов'язки людини i громадянина". Такий акцент не випадковий. Адже

перелiк конституцiйних прав та свобод в Конституцiї 1996 року значно

розширений, конституцiйне закрiплення отримали давно визнанi свiто-

вим та європейським спiвтовариством права людини на життя, на демок-

ратичну процедуру затримання, група iнформацiйних прав, заборона

примусової працi, право на приватну власнiсть, на пiдпрнємництво та

iншi.

Отже, в Конституцiї України закрiпленi основнi права людини, якi

за визначенням П.М.Рабiновича, є певними можливостями, що необхiднi

для iснування людини та її розвитку в конкретно-iсторичних умовах.

Вони об'ективно визначаються досягнутим рiвнем розвитку людства i

мають бути загальними i рiвними для всiх людей.

Права людини закрiпленi, перш за все, в таких мiжнародно-право-

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар