Атестація державних службовців, Детальна інформація

Атестація державних службовців
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Правознавство
Автор: Inna
Розмір: 14
Скачувань: 2563
Міністерство освіти і науки України

Головне Управління державної служби

При Кабінеті Міністрів України

Дніпропетровський національний університет

Інститут довузівської та післядипломної освіти

Магістратура державного управлінняРеферат

З дисципліни “Державна служба”.

на тему: Атестація державних службовців.

Виконала: слухач групи ЗМЕ-01-1 Андрущак І.А.

Перевірив: доцент Чукаєва В.О

______________________________________

Дніпропетровськ- 2002

План.

TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc20123452" Вступ. PAGEREF _Toc20123452 \h 2

HYPERLINK \l "_Toc20123453" 1. Визначення поняття “атестація державних службовців”. PAGEREF _Toc20123453 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc20123454" 2. Порядок проведення атестації державних службовців. PAGEREF _Toc20123454 \h 5

HYPERLINK \l "_Toc20123455" Висновок. PAGEREF _Toc20123455 \h 11

HYPERLINK \l "_Toc20123456" Використана література. PAGEREF _Toc20123456 \h 12Вступ.

Сьогодні в Україні встала необхідність побудови такого державного апарату, діяльність якого була б спрямована повністю на створення реальних умов для всебічного розвитку особистості, покращання її матеріального і морального благополуччя, захисту прав, свобод і законних інтересів державних службовцив.

Верховною Радою України вже прийнято ряд важливих нормативних актів, спрямованих на вирішення названих проблем. До них слід віднести Конституцію України, а також Закони України: "Про державну службу", "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про суддів" та інші.

Дослідженням державної служби в трудовому праві присвячені роботи Авер’янова В.Б., Атаманчука Г.В., Бахраха Д.Н., Дубенко С., Анохіна В.М., Ніжніка Н.Р., Петрішина А.В., Пахомова І.М. та інших вчених-юристів. Наявні теоретичні розробки є науковим фундаментом аналізу і досліджень атестації державних службовців як спеціальної категорії робітників України.

1. Визначення поняття “атестація державних службовців”.

Для визначення рівня професійної підготовки і відповідності державного службовця займаної посади державної служби, а також для рішення питання про присвоєння державному службовцю кваліфікаційного розряду здійснюється його атестація. [3]

Атестація державного службовця - необхідний етап роботи з кадрами, це визначення кваліфікації, рівня знань працівника, відгук про його здібності й інші якості.

Іншими словами - це деякий закінчений, оформлений, зафіксований результат його оцінки. Удосконалювання й упорядкування проходження державної служби неможливо без періодичної атестації службовців. Атестація проводиться з метою перевірки й оцінки професійних, дійових і особистих якостей державного службовця, встановлення його службово-посадової відповідності пропонованим вимогам до служби, займаної державної посади. державної служби.[5]

Атестація проводиться на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1922 “Положення про проведення атестацій державних службовців” .

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes