/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аналіз фінансових результатів на матеріалах СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк”, Детальна інформація

Тема: Аналіз фінансових результатів на матеріалах СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк”
Тип документу: Реферат
Предмет: Екологія
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 4351
Скачати "Реферат на тему Аналіз фінансових результатів на матеріалах СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк”"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА МАТЕРІАЛАХ СП ЗАТ “ТЕРІХЕМ-ЛУЦЬК”

2.1. Загальна характеристика СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк”

Узагальнюючим показником господарської діяльності СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк” є фінансовий результат. В якості кінцевого фінансового результату господарюючого суб’єкта виступає прибуток (чи збиток).

Стабільність господарської діяльності СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк” залежить від його фінансово-господарської діяльності. Тому аналіз показників, що його характеризують має надзвичайно важливе значення.

В 1995р. під час приватизації контрольний пакет акцій ВАТ Луцькпластмас був придбаний словацьким підприємством АО Хемосвіт. В 1997 році ВАТ Луцькпластмас розпочав інвестиційну акцію по реконструкції виробництва спільно із АО Хемосвіт, АО Теріхем (Словакія) та фінською фірмою Рані Пласт, яка закінчилась в кінці 1998 року.

В квітні 1999 року на основі виробництва електроплівок було організовано спільне словацько-українське підприємство закрите акціонерне товариство Теріхем-Луцьк з акціонерами АТ Хемосвіт, АТ Теріхем та ВАТ Луцькпластмас. Урочисте відкриття підприємства відбулося 18 серпня 1999 року.

Метою діяльності товариства є отримання прибутку для задоволення матеріальних і соціальних потреб акціонерів шляхом виготовлення поліпропіленової плівки.

Майно товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі підприємства. СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк” є власником:

майна, переданого йому засновниками;

майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності, а також іншого, набутого на підставах, незаборонених чинним законодавством;

Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах , печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити. Воно може створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, відповідно до чинного законодавства країни. Також має право без обмежень приймати рішення, щодо напрямів своєї діяльності.

Виробництво на СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк” носить серійний характер. Основною продукцією являється поліпропіленова плівка, яка поділяється на конденсат орську (товщиною від 6мкм. до 15мкм., марок Е, ЕС, ЕR, RER , RERC) і господарську (товщиною від 10мкм. до 30мкм., марок ОN, ONE, PP, PPT) , а також поліпропілен вторинний.

Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк” наведений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Основні техніко-економічні показники діяльності

СП ЗАТ “Теріхем-Луцьк”

Показник Значення показника Абсолютне відхилення Відносне відхилення

2000 р. 2001 р. 2002 р. 2001-

2000 2002-

2001 2001-

2000 2002-

2001

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Обсяг реалізації, тис. грн. 12735,4 16895,4 17769,0 4160

32

3.Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 12862,4 14503,3 14910,0 1640.9

12

4.Чистий прибуток прибуток, тис. грн.

675,4 528,4

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7  
Коментарі до даного документу
Додати коментар