/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Звіт про виробничу практику ТзОВ, Детальна інформація

Тема: Звіт про виробничу практику ТзОВ
Тип документу: Реферат
Предмет: Економіка
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 6273
Скачати "Реферат на тему Звіт про виробничу практику ТзОВ"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
ЗВІТ

Про виробничу практику

ТзОВ “БРОКЕР”

(назва підприємства)

План.

Вступ.

1.Загальна характеристика підприємства:

Характеристика Товариства з Обмеженою Відповідальністю “Брокер”;

Характеристика трудових ресурсів установи;

Характеристика фінансового стану установи.

2.Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності:

2.1 Розділи та їх роль у класифікації товарів.

2.2 Рівні класифікації.

2.3 Примітки і пояснення.

2.4 Правила інтерпритації.

Висновки та пропозиції.

Вступ

Згідно з законом України “Про освіту” та галузевою складовою дер-жавного стандарту України з вищої освіти за напрямком підготовки “Менеджмент”, обов’язковою складовою освітньо-професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти є практична підготовка.

Відповідно виробнича практика є невід’ємною складовою практичної підготовки фахівця з менеджменту в митній справі.

Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах ,на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань з таких предметів, як: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, управління персоналом, з основ зовнішньоекономічної діяльності, митної справи та митного права;опанування студентами сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

В основному ми звертаємось до таких джерел, як: Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” , “Про порядок нарахування мита” “Про статут підприємства”,розглянемо статут підприємства , контракт (договір купівлі-продажу ), розглянемо порядок оформлення вантажно-митних декларацій.

Слід зауважити і підкреслити, хто є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності .Звернемось до статті №3 закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

Фізичні особи –громадяни України ,іноземні громадяни та особи без громадянства , які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно із законами України і постійно проживають на території України(тобто резеденти та нерезеденти);

Юридичні особи , зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об’єднання всіх видів , включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціаціії, спілки, консорціуми, концерни, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об’єднання, організації та інші), у тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів господарської діяльності;

Об’єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами не заборонено здійснювати господарську діяльність;

Структурні одиниці суб’єктів господарської діяльності України, іноземних суб’єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно із законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

Спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, зареєстровані , як такі які мають постійне місцезнаходження на території України;

Інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Україна в особі її органів, місцеві органи влади й управління в особі ство-рених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у господарській діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно їз частиною 4 статті другої цього закону і законами України.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар