/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Авторський договір на літературні твори, Детальна інформація

Тема: Авторський договір на літературні твори
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 2611
Скачати "Реферат на тему Авторський договір на літературні твори"
Сторінки 1   2  
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР TC "АВТОРСЬКИЙ "

на літературні твори TC "на літературні твори"

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

АВТОР __________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

з одного боку, і

ВИДАВНИЦТВО: __________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту‚ з іншого боку‚ (ВИДАВНИЦТВО і АВТОР – надалі СТОРОНИ)

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. АВТОР передає або зобов’язується створити та передати ВИДАВНИЦТВУ для видання або перевидання _______________ мовою свій твір __________________________ ___________________, який написаний тією ж мовою, на термін три роки з моменту ухвалення твору ВИДАВНИЦТВОМ.

1.2. АВТОР зобов’язується передати ВИДАВНИЦТВУ рукопис твору не пізніше "___" ________ 199__ р.

1.3. Підписаний АВТОРОМ рукопис передається в двох примірниках, надрукованих друкарською машинкою з крупним очком літер, через два інтервали, по 28–30 рядків на одному боці стандартного аркуша А4, до 60 знаків у рядку.

1.4. З моменту підписання Договору обома СТОРОНАМИ і до закінчення трирічного терміну після ухвали твору АВТОР зобов’язується не передавати для видання іншим установам зазначений в п.1.1 твір або частину його без попередньої письмової згоди ВИДАВНИЦТВА.

1.5. ВИДАВНИЦТВО зобов’язується оплатити АВТОРОВІ гонорар згідно з діючими ставками та правилами з розрахунку __________________________________________ грн. за один авторський аркуш при першому виданні, за перевидання __________________ грн.

Загальна сума до виплати за цим Договором становить ______________________ грн.

0

O

0

O

ар оплачується у такий термін:

а) _______________________% аванс – після ухвали рукопису, виходячи з попереднього підрахунку його фактичного обсягу;

б) решту суми – після підписання твору до друку або після підписання твору до випуску у світ, але не більше 2% від загального обсягу твору.

2. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Дія Договору припиняється у випадках:

а) відхилення твору;

б) відмови АВТОРА від доопрацювання ухваленого твору або внесення до нього змін, а також непредставлення в строк виправленого після ухвали твору;

в) порушення АВТОРОМ обов’язку особисто створити твір.

При розірванні Договору на означених підставах АВТОР повинен повернути отриманий гонорар (включаючи аванс).

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар