/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Довiдник пiльг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплатi податкiв, зборiв,iнших обов`язкових платежiв, Детальна інформація

Тема: Довiдник пiльг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплатi податкiв, зборiв,iнших обов`язкових платежiв
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1454
Скачати "Реферат на тему Довiдник пiльг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплатi податкiв, зборiв,iнших обов`язкових платежiв"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Довiдник пiльг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплатi податкiв, зборiв,iнших обов'язкових платежiв СТАНОМ НА 01.01.99 р.

Затверджую: в. о. заступника голови Державної податкової адмiнiстрацiї України В.М.Росоловський, 13.01.99 р.

Код пiльги

Пiльга

Документ

№ документа Дата прий-няття до- кумента

Початок дiї пiльги Кiнець дiї пiльги

Коментар

1 2 3 4 5 6 7 8

Податок на прибуток пiдприємств

11020000 ПIЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПIДПРИЄМСТВ11020023 Зменшення на 50 вiдсоткiв суми податку на прибуток, нарахова-ного вiдповiдно до законодавства пiдприємствами-суб'єктами експериментальної економiчної зони «Сиваш», у разi використання суми, на яку зменшується податок на прибуток, на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв у межах цiєї зони. Закон України «Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб’єктiв експериментальної економiчної зони «Сиваш» 65/96-ВР 23.02.96 23.02.9611020025 Сума прибутку, що не пiдлягає оподаткуванню згiдно iз мiжнародними договорами України. Закон України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», стаття 14 Закон України «Про систему оподаткування», стаття 19 334/94-ВР

77/97-ВР 28.1294

28.1294 18.02.97

18.02.9711020030 Не враховуються у складi валових доходів кошти взаємного iнвестування iнвестицiйних фондiв i iнвестицiйних компанiй, якщо жоден з їх засновникiв (учасникiв, акцiонерiв) та пов'язаних з ними осiб не володiє бiльш як 10 вiдсотками статутного фонду таких iнвестицiйних фондiв або компанiй та якщо такi iнвестицiйнi фонди i компанiї протягом 30 днiв пiсля закiнчення податкового року розподiляють мiж акцiонерами (засновниками) не менш як 90 вiдсоткiв суми рiчного доходу вiд iнвестицiйних операцiй. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 4.2.8 пункту 4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97

11020031 Не включаються до валового доходу суми одержаного платником податку емiсiйного доходу. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдпри-ємств», пiдпункт 4.2.9 пункту 4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.9711020032 Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у виглядi мiжнародної технiчної допомоги, яка надається iншими державами вiдповiдно до мiжнародних угод, що набрали чин-ності у встановленому законодавством порядку. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 4.2.13 пункту 4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.9711020033 Враховуються у складi валових витрат суми коштiв або вартiсть майна, добро-вiльно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюд-жетiв територiальних громад до неприбу-ткових органiзацiй в межах 4 вiдсоткiв. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.9711020034 Враховується у складi валових витрат сума коштiв, перерахованих пiдпри-ємствами всеукраїнських об'єднань осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобиль-ської катастрофи, на яких працює за основним мiсцем роботи не менше 75 вiдсоткiв таких осiб, цим об'єднанням для проведення їх благодiйної дiяльностi, але не бiльше 10 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств», пiдпункт 5.2.3 пункту 5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар