/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір лізингу обладнання, Детальна інформація

Тема: Договір лізингу обладнання
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1756
Скачати "Реферат на тему Договір лізингу обладнання"
Сторінки 1   2   3  
ДОГОВІР TC "ДОГОВІР"

лізингу обладнання TC "лізингу обладнання"

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

БАНК: ___________________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ОРЕНДАР: _______________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № _________ від "_____" ___________ 199 __ р.‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. БАНК передає‚ а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та користування наступне майно: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Усього в оренду передається зазначене майно на загальну суму _______________ грн.

1.2. Майно‚ зазначене в пункті 1.1 Даного Договору‚ БАНК купує у підприємства-постачальника за свій рахунок на умовах‚ раніше узгоджених між ОРЕНДАРЕМ і підприємством-постачальником.

1.3. Майно‚ що передається в оренду‚ є власністю БАНКА.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

_________________________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. БАНК передає ОРЕНДАРЕВІ права пред’являти вимоги до підприємства-постачальника щодо термінів‚ якості та комплектності поставки обладнання‚ що орендується.

3.2. Після укладення договору поставки майна БАНК своєчасно повідомляє про це ОРЕНДАРЯ та передає останньому всю необхідну для отримання майна документацію.

3.3. ОРЕНДАР протягом ________ днів з дня отримання обладнання‚ що орендується‚ подає БАНКУ копію акту про його приймання та введення до експлуатації.

3.4. Порушення підприємством-постачальником вимог щодо якості та комплектності поставки обладнання‚ що орендується‚ не звільняє ОРЕНДАРЯ від виконання зобов’язань за Даним Договором.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Майно вважається переданим ОРЕНДАРЕВІ з моменту підписання акту приймання.

4.2. Термін оренди складає ___________ з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом приймання.

4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата вноситься ОРЕНДАРЕМ у наступному порядку (з урахуванням ПДВ):

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар