/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір про врахування векселів, Детальна інформація

Тема: Договір про врахування векселів
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1045
Скачати "Реферат на тему Договір про врахування векселів"
Сторінки 1   2  
«___»___________ 199_року м. ________________

Договір про врахування векселів №____

____________________________________________________________________________________

(найменування органу Пенсійного фонду)

в особі ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника органу Пенсійного фонду)

що діє на підставі Положення (далі — Поручник), з одного боку,

та _________________________________________________________________________________

(найменування установи банку)

в особі ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника установи банку)

що діє на підставі ____________________, (далі — Банк), з іншого боку, на підставі п. ____ Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 1998 р. №75 (далі — Порядок), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Банк придбаває у Поручника на умовах, визначених цим Договором, векселі, зазначені у Договорі про інкасацію векселів від «____» ______________ 199___р. № ___________, укладеному між Банком та Поручником (далі — Векселі).

2. Обов’язки Сторінr

t

\x02C6

\x0160

здійснити відповідно до Порядку новий індосамент про передачу векселів Банку згідно з реєстром, що додається.

2.2. Банк зобов’язується:

2.2.1. Прийняти за індосаментом векселі Поручника з позначкою у реєстрі про одержання векселів та протягом трьох робочих днів з дня одержання векселів перерахувати на рахунок Поручника № ________________________________ МФО _________________ оплату за придбані векселі у сумі _______________________ грн.

2.2.2. Сплачувати Поручнику пеню в розмірі ____ відсотків своєчасно не перерахованих в рахунок оплати векселів сум за кожний день затримки перерахування коштів.

3. інші умови

3.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та односторонньому розірванню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством.

3.2. Усі спори між Сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів або у претензійному порядку відповідно до законодавства.

3.3. Цей Договір складено у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси Сторін

Поручник Банк

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар