/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом, Детальна інформація

Тема: Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1846
Скачати "Реферат на тему Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом"
Сторінки 1   2   3  
2.1. Для виконання робіт ЗАМОВНИК забезпечує ТТК необхідними приміщеннями, засобами, матеріалами, обладнанням і комплектуючими виробами відповідно до опису, що додається до договору.

2.2. Члени ТТК виконують роботу на свій ризик у вільний від основної роботи час.

2.3. Керівник ТТК, обраний загальними зборами його членів (що засвідчується їхніми підписами в Даному Договорі), організовує усю роботу й несе персональну відповідальність за її результати, своєчасність і якість виконання роботи.

2.4. ТТК самостійно визначає склад виконавців, розподіляє між ними обов'язки та колективну винагороду.

2.5. ТТК надає ЗАМОВНИКОВІ звіти про виконані роботи в строк, встановлений у договорі (календарному плані).

2.6. ТТК зобов'язаний своєчасно та якісно виконати і передати ЗАМОВНИКОВІ проміжні та кінцеві результати робіт.

2.7. По закінченні роботи ТТК надає ЗАМОВНИКОВІ звіт про використані матеріально-технічні ресурси та повертає їх рештки ЗАМОВНИКУ.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

D

d

\x0152

\x0153

>

f

\x0152

\x017E

договір з повідомленням іншої сторони за _________________________________.

(днів, місяців)

3.2. У випадку несвоєчасного початку робіт або їх виконання із суттєвим порушенням строків, передбачених договором (календарним планом), ЗАМОВНИК має право достроково розірвати договір з пред'явленням вимог про відшкодування збитків.

3.3.1. У випадку допущення ТТК відхилень від умов договору або виявлення інших недоліків, що погіршують роботу, ЗАМОВНИК має право зобов'язати ТТК усунути їх у ________ строк за свій рахунок.

3.3.2. ТТК відшкодовує ЗАМОВНИКОВІ витрати, які той поніс за час усунення допущених ТТК порушень і недоліків у роботі.

3.3.3. При виявленні вказаних порушень, недоліків, які погіршують роботу (результати роботи), винагорода ТТК зменшується на __________________________________ грн. (%).

3.4. При порушеннях, встановлених Даним Договором (календарним планом) строків, ТТК сплачує штраф (неустойку) в розмірі ____________________ грн. (%) за кожний день прострочення.

3.5. За наявності суттєвих відхилень від договору або інших суттєвих недоліків ЗАМОВНИК має право розірвати договір із пред'явленням вимог про відшкодування збитків.

3.6. При невиконанні п.2.7 Даного Договору стягується штраф (неустойка) у розмірі __________________________________ грн. (%).

3.7. Сплата штрафів, неустойки не звільняє сторони від виконання зобов'язань.

4. СУМА ВИНАГОРОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. За виконання роботи за Даним Договором ЗАМОВНИК виплачує ТТК у вигляді винагороди суму в розмірі _________________ грн. Виплата здійснюється на підставі протоколу розподілу винагороди.

4.2. Сума винагороди підлягає виплаті ТТК протягом ______ днів після закінчення роботи.

4.3. Інші умови ____________________________________________________________.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар