/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Договір про заставу валютних коштів, Детальна інформація

Тема: Договір про заставу валютних коштів
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 828
Скачати "Реферат на тему Договір про заставу валютних коштів"
Сторінки 1   2  
\x02DC

______________________________________.

4.1.3. Узгоджений за Даним Договором курс (ціна) валюти, що заставляється:__________.

4.1.4. Імовірні якісні зміни товару: _______________________________________________.

4.2. Предметом застави не є валютні кошти, отримані ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ від використання майна, вказаного у п.4.1 Даного Договору.

4.3. Валюта належить ЗАСТАВНИКУ на праві _____________ та відноситься до валютних коштів останнього, що залишилися після обов’язкового продажу валютної виручки у відповідності до чинного законодавства.

4.4. Заставлене майно передається у володіння ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ в наступному порядку:

4.4.1. Валютні кошти перераховуються ЗАСТАВНИКОМ на валютний рахунок ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

4.4.2. Термін перерахування: _________________________________________________ з моменту ____________________________________________________________________.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСТАВНИКА

5.1. ЗАСТАВНИК має наступні права з розпорядження заставленим майном: _______ ______________________________________________________________________________.

5.2. Наступна застава заставленого майна _____________________________________

______________________________________________________________________________.

(допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, не допускається)

5.3. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ повинен у строк ___________ після виконання зобов’язань ЗАСТАВНИКА за основним договором повернути заставлені валютні кошти останнього.

6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ

6.1. Якщо основне зобов’язання не буде виконане належним чином, ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право використати заставлену валюту з метою погашення боргу ЗАСТАВНИКА за основним договором.

6.2. Обіг на валютні кошти здійснюється за курсом не нижче існуючого на цей момент обігу.

6.3. Валютні кошти, що залишились, повертаються шляхом їх перерахування на валютний рахунок ЗАСТАВНИКА.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

7.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар