/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України, Детальна інформація

Тема: Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 2034
Скачати "Реферат на тему Довідка про відсутність валютних цінностей та майна за межами України"
Сторінки 1   2   3  
ДОГОВІР TC "ДОГОВІР"

суборенди TC "суборенди "

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

ОРЕНДАР: _______________________________________________________________,

в особі директора ______________________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

СУБОРЕНДАР: ___________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № ______ від "_____" ___________ 199 __ р.‚ з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДАР передає‚ а СУБОРЕНДАР бере в тимчасове володіння та користування майно згідно з переліком‚ що додається до Даного Договору (Додаток № 1).

1.2. Майно‚ що орендується‚ знаходиться у володінні та користуванні ОРЕНДАРЯ у відповідності до договору оренди № ____ від "__" __________ 199 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ___________________________________________________‚ надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

______________________________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане ОРЕНДАРЕМ та прийняте СУБОРЕНДАРЕМ протягом ____________________ з моменту ______________.

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов’язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що в акті передачі має бути зазначено.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає _________ з моменту прийняття об’єкту‚ що орендується‚ за актом приймання.

4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. СУБОРЕНДАР сплачує орендну плату в розмірі ________________________ грн.

у ____________________________________________________________________ (з ПДВ).

(термін)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДАРЯ не пізніше числа кожного місяця.

5.3. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі продуктами харчування‚ товарами‚ послугами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. ОРЕНДАР має право здійснювати перевірку порядку використання СУБОРЕНДАРЕМ майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар