/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Довідка про доходи, Детальна інформація

Тема: Довідка про доходи
Тип документу: Реферат
Предмет: Документація
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 1844
Скачати "Реферат на тему Довідка про доходи"
Сторінки 1   2  
ДОГОВІР TC "ДОГОВІР"

щодо надання юридичних послуг TC "щодо надання юридичних послуг"

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

ЗАМОВНИК: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ЮРИДИЧНА ФІРМА: ______________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК доручає, а ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе зобов’язання надавати юридичну допомогу в обсязі та на умовах, передбачених Даним Договором.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ

2.1. ЮРИДИЧНА ФІРМА бере на себе виконання наступної правової роботи:

а) перевіряє відповідність вимогам законодавства внутрішніх документів ЗАМОВНИКА, візує їх, надає допомогу ЗАМОВНИКУ з підготовки та правильного оформлення зазначених документів;

б) бере участь у підготовці та укладенні різного роду договорів, що укладаються ЗАМОВНИКОМ з іншими підприємствами та громадянами, візує їх, надає допомогу щодо організації контролю за виконанням цих договорів, слідкує за застосуванням передбачених законом та договором санкцій по відношенню до контрагентів, що не виконують договірних зобов’язань;

в) організує та веде претензійну роботу за матеріалами, підготовленими ЗАМОВНИКОМ;

г) бере участь у розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованість, що є на балансі господарства, та вживає спільно з іншими підрозділами заходів щодо ліквідації цієї заборгованості;

д) надає допомогу з організації та здійснення контролю за дотриманням ЗАМОВНИКОМ встановленого чинним законодавством порядку продажу та приймання продукції і товарів за кількістю та якістю, проводить інструктаж працівників, які відповідають за відправлення та приймання товарно-матеріальних цінностей, про порядок оформлення цих операцій та активування у випадку нестачі, некомплектності, псування товарів та вантажів, робить висновок про законність списання матеріальних цінностей;

е) представляє у встановленому порядку інтереси ЗАМОВНИКА в суді, а також в інших органах при розгляді правових питань;

є) узагальнює та аналізує розгляд судових, інших справ та спільно з іншими підрозділами ЗАМОВНИКА – результати розгляду претензій, практику укладання та виконання договорів – надає ЗАМОВНИКУ пропозиції з усунення виявлених недоліків;

ж) дає консультації, висновки, довідки з правових питань, що виникають у діяльності ЗАМОВНИКА;

~

v

\x00BA

ae

\

~

X

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар