Виборче право, виборча система в Україні, Детальна інформація

Виборче право, виборча система в Україні
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Правознавство
Автор:
Розмір: 7.5
Скачувань: 2896
РЕФЕРАТ

З предмету: „Конституційне право”

На тему: „Виборче право, виборча система в Україні”

План.

Виборча система в Україні.

Виборче право в Україні.

Під виборчою системою в Україні розуміється передбачений законодавством порядок формування представницьких органів у державі. Сукупність правових норм, що регламентують порядок виборів, становить виборче право. Основними джерелами виборчого права є Конституція України, Закони України “Про вибори народних депутатів України” від 22 жовтня 1997 р., „Про вибори президента України” від 5 березня 1999 р., „Про вибори депутатів місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів” від 14 січня 1998 р., „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим” від 12 лютого 1998 р.

У цих правових актах сформульовано демократичні принципи виборчого права: загальності; рівного і прямого виборчого права при таємному голусуванні; вільного й рівноправного висунення кандидатів у депутати; власності й відкритості рівності можливостей для всії кандидатів у проведення виборчої компанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування; свободи агітації.

Принцип загальності означає, що право обирати мають усі громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Це виборче право називається активним і означає, що будь-які прямі або не прямі не передбачені за значеними законами пільги чи обмеження що до виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної незалежності, статі, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, роду й характеру занять забороняються.

Пасивне виборче право – це право бути обраним депутатом, яке по-різному розглядається виборчим законодавством. Так народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день вибору досяг 21-річного віку і постійно проживає на території України протягом останніх пять років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 35-річного віку, має право голосу, проживає на території України протягом останніх 10 років перед днем виборів і володіє державною мовою. Депутатом місцевої ради народних депутатів може бути обраний громадянин України, який на день голосування досяг 18-річного віку, має виборчі права і постійно проживає або працює території відповідної ради.

Принцип рівного і прямого виборчого права висування кандидатів у депутати означає, що громадянини України беруть участь у виборах депутатів на рівних засадах, і депутати обираються безпосередньо виборцями.

Таємність голосування на виборах означає, що жодна форма контролю за волевиявленням виборців не допускається, а саме: голосування відбувається у спеціально обладнаній для цього кабіні чи кімнаті. Під час заповнення бюлетеня в кабіні для голосування може перебувати лише особа, яка голосує.

Принцип вільного і рівноправного висування кандидатів у

®

\xF401

\x2403\x6101\x0124\x1900ься відкрито і гласно.

Принцип рівності й відкритості виборчого права означає, що завжди підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються відкрито і гласно.

Принцип рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої компанії означає, що всім кандидатам після офіційної реєстрації надається можливість брати участь у виборчій компанії на однакових засадах; вони мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України; рівні можливості щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення їх участі у виборчій компанії з боку держави.

Принцип неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування означає: 1) звільнення кандидата від виробничих або службових обовязків із збереженням за останні 3 місяці середньої заробітньої плати (для кандидатів у депутати до місцевих Рад); 2) кандидати під час виборчої компанії не можуть бути звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або посаду без їхньої згоди, притягнуті до кримінальної відповідальності, заарештовані або піддані заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без згоди Центральної виборчої Комісії (стосовно кандидатів у народні депутати) і відповідної територіальної виборчої комісії (стосовно кандидатів у місцеві Ради).

До того ж особи, які насильством, обманом, погрозами або в інший спосіб перешкоджають вільному здійсненню громадянином України права обирати та бути обраним, вести передвиборну агітацію, публічно закликають або агітують за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, службові особи державних і громадських органів, які вчинили підробку виборчих документів, неправильно підрахували голоси, порушили таємницю голосування або допустили інше порушення виборчрго законодавства, несуть відповідальність, передбачену цим законодавством. До певної відповідальності притягуються також особи, які опублікували або в інший спосіб розповсюдили свідомо неправдиві відомості про кандидата.

Принцип свободи агітації передбачає, що всі громадяни України, їхні обєднання, трудові колективи, довірені особи кандидатів мають мають право та безперешкодно обговорювати програми кандидатів, їхні особисті якості, а також платформи і програми тих партій, блоків, зборів, що їх висунули. При цьому дозволяється вести агітацію як за, так і проти кандидата в усіх засобах масової інформації. Кандидати також мають право на зустрічі з виборцями як безпосередньо, так і через довірених осіб, можуть здійснювати передвиборну агітацію в будь-яких формах і різними засобами.

Закон України „Про вибори народних депутатів України” від 22 жовтня 1997 р. Передбачає, що всього до Верховної Ради України обирається 450 депутатів, з них 225 – в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 225 – за списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на основі пропорційного представництва. Отже, вибори до Верховної Ради України проводяться за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. Вибори депутатів до інших ланок Рад проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних виборчих округах.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes