/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Інтелектуальна власність в Україні, Детальна інформація

Тема: Інтелектуальна власність в Україні
Тип документу: Реферат
Предмет: Правознавство
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 3920
Скачати "Реферат на тему Інтелектуальна власність в Україні"
Сторінки 1   2   3   4  
Реферат на тему:

Інтелектуальна власність

в Україні

Що таке iнтелектуальна власнiсть?

Інтелектуальна власність (intellectual property) означає не “матеріальні цінності”, а результат творчої діяльності людини.

Але не всякий результат !

Відповідно до документів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) та Всесвітньої організації торгівлі (ВОТ) інтелектуальна власність як юридичне поняття включає дві сфери права, а саме:

промислову власність

авторське право

промислова власність (industrial property) охоплює такі об‘єкти як патенти на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, а також найменування місць походження товару.

авторське право (copyright) охоплює літературні, художні, музичні, фотографічні, аудіовізуальні твори, комп‘ютерне програмне забезпечення, топології інтегральних мікросхем.

ніякі інші об‘єкти, наприклад, плани комерційної, фінансової, підприємницької діяльності, а також ідеї, задуми ніде не визнаються об‘єктами охорони інтелектуальної власності.

Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права

Патентом може бути захищений винахід, що стосується продукту або способу в будь-якій галузі промисловості.

Патентоспроможний винахід повинен бути новим, мати винахідницький рівень (inventive step) і бути промислово придатним.

Наукове відкриття - це встановлення невідомих раніше закономірностей, властивостей, явищ матеріального світу, які піддаються перевірці.

Наукове відкриття не може дістати правовий захист і стати власністю, що охороняється законом, оскільки воно непатентоспроможне.

Наприклад відома формула E0 = mc2 відразу після опублікування стала надбанням всього людства і “вийшла з під контролю“ її автора - Альберта Ейнштейна.

Ця формула не має прямого “промислового вико-ристання“. Рівняння E0 = mc2 просто є математич-ним виразом фундаментального закону природи, що існував споконвічно, чекаючи на вченого, який би записав його в раціональній формі.

Лише написані Ейнштейном статті, книжки, доповіді присвячені цьому закону охороняються як об‘єкти авторського права і можуть бути джерелом прибутку для власників прав на них.

Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права

Існує припущення, що Ейншейн мав значно більші прибутки від коммерціалізації винаходу “Refrigeration”, ніж від усіх своїх чисто наукових праць разом взятих.

Комерціалізація цього винаходу була здійснена шляхом переуступки прав на заявку на патент США фірмі - виробнику Електролюкс Сервел Корпорейшн, в результаті чого ця фірма стала власником виданого патенту.

Автори отримували від цієї фірми роялті за право користування їхнім винаходом на протязі дії відповідної угоди, але не довше терміну дії патенту (в США 17 років).

Відповідно до Паризької конвенції Ейншейн і Сцілард після подання первинної національної заявки мали 12 місяців для вибору інших країн патентування.

Сьогодні існує також Договір про патентну кооперацію (Patent Cooperation Treaty, PCT), до якого приєдналось 83 країни, серед яких Україна, і який дозволяє відкласти прийняття рішення про патентування в тій чи іншій країні на термін до 20 або до 30 місяців від дати подачі первинної заявки.

Це дає заявнику додатковий час для кращого вивчення ринку і переговорів.

З листа О.С.Пушкіна О.Х. Бенкендорфу, 1830 р.

Несчастные обстоятельства, сопроводившие восшествие на престол ныне царствующего императора, обратили внимание его величества на сословие писателей. Он нашёл сиё сословие совершенно преданным на произвол судьбе и притеснительной цензуре. Даже не было закона о собственности литературной. За год пред сим я не мог найти нигде управы, лишась 3000 р. чрез перепечатание одного из моих сочинений.

Патенти, винаходи, наукові відкриття, авторські права

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар