/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Радіолокація, Детальна інформація

Тема: Радіолокація
Тип документу: Реферат
Предмет: Фізика, Астрономія
Автор:
Розмір: 0
Скачувань: 5264
Скачати "Реферат на тему Радіолокація"
Сторінки 1   2   3   4  
Міністерство освіти України

Національний Технічний Університет України ”КПІ”

Військовий інститут

Реферат з курсу ”Основи побудови ЗРК”

Тема: Види радіосигналів, що використовуються в радіолокаціїї. Особливості використання імпульсних сигналів з внутрішньою лінійною модуляцією.

Виконав:

Київ-99

Зміст

Вступ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3.

Основні характеристики РЛС.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..4

Поняття про ЛЧМ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6

Висновок.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8

Література.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .9

Вступ

Радіолокацією називається виявлення об’єктів (цілей) і визначення їх координат у просторі та параметрів руху за допомогою радіотехнічних засобів та методів. Цей процес називається радіолокаційним спостереження, а устаткування такого призначення — радіолокаційними станціями (РЛС) або радіолокаторами.Структурна схема імпульсної РЛС

Розглянемо коротко процес радіолокаційного спостереження: збір інформації про об’єкт виконується шляхом його опромінення та прийому відбитих від нього сигналів. Високочастотні коливання, що виробляються передавачем модулюються за амплідудою, частотою або фазою. Потім за допомогою антенни випромінюються в простір, утворюючи, таким чином, зондуюче випромінення. Найширшого застосування набув зондуюючий сигнал у вигляді послідовності рівновіддалений в часі коротких імпульсів. Крім простих гладких радіоімпульсів також викостовуються частотна модуляція та фазова маніпуляція всередині імпульсу. Іншим видом зондуючого сигналу є неперервний сигнал. Тут окрім простих гармонічних коливань використовуються частотно-модульовані тощо.

Але коливання, що випромінюються не несуть ніякої інформації, тому вважати їх радіолокаційними сигналами неможна. По досягненні об’єкту хвилі, збуджуючи в об’єкті вимушені коливання, відбиваються від нього, утворюючи, в свою чергу, вторинне випромінення. Саме воно й є носієм інформації. Частина відбитою енергїї потрапляє до антенного пристрою РЛС, підсилюється в приймачі та фіксується в вихідному пристрої. Поява сигналів на виході РЛС каже про наявність об’єкту в просторі.

Основні характеристики РЛС

Розглянемо такі важливі характеристики РЛС як роздільну здатність та максимальну дальність спостереження.

Перше — роздільна здатність — характеристика РЛС, що визначає можливість окремого спостереження цілей, що мають малі відмінності в дальності, кутових координатах, швидкості. Вона має особливу вагу для сучасної радіолокації з-за числених близько розташованих цілей, які мало відрізняються по своїй швидкості.

Наприклад, роздільна здатність РЛС по дальності чисельно характеризується мінімальною відстанню між двома цілями, що мають однакові кутові координати (тобто розташовані в радіальному відносно РЛС напрямі).

Нехай \xF074і — тривалість імпульсу, \xF044tз — час затримки між сигналами, що прийшли від двох різних цілей. Тоді дві цілі вважаються окремими, якщо \xF074і\xF020\x2264\xF044tз. Оскільки \xF044tз=2*(D2-D1)/c, то ми отримуємо, що роздільна здатність по дальності, яку прийнято в цьому випадку називати ідеальною, дорівнює

\xF064Dид=c*\xF074і /2

Ідеальна роздільна здатність є фактично потенційною \xF064Dпот , тобто гранично досяжною. Тому в загальному випадку

\xF064Dпот\xF020\xF03D\xF064Dид=c*\xF074і /2

Отже задля підвищення роздільниою здатності з’язано з необхідністю скорочення тривалості імпульсів. Це можна трактувати як розширення спектру сигналу.

Іншою важливою характеристикою РЛС є максимальна дальність її дії.

Виходячи з рівнянянь радіозв’язку та радіолокації в вільному просторі (тобто без урахування впливу землі та поглинання в атмосфері) можна отримати якісну залежність максимальної дальності дії РЛС від тривалості імпульсу.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар