/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Звідки взялись козаки, Детальна інформація

Тема: Звідки взялись козаки
Тип документу: Реферат
Предмет: Історія України
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1631
Скачати "Реферат на тему Звідки взялись козаки"
Сторінки 1   2   3   4  
Хоча питання про походження козаків загалом розв’язане , існує декілька версій тлумачення

«козак». Так деякі автори виводять це слово від слова «коза» : козаки прудкі , мов кози. Інші по -

силаються на сміливого воїна на ім’я Козак , що буцімто колись жив на світі. Ще інші пишуть ,

що,то поляки так називали мешканців українського степу. Але то все польські версії.

Класичне тлумачення цієї проблеми дав видатний український історик і знавець козацтва

академік Д.І.Яворницький . У 2-му томі своєї «Історії запорозьких козаків» він стверджує , що сло -

во «козак» (казак) є східного походження, тюркського кореня. Так , зокрема , називався один із ро-

дів народу киргизів , до того ж це була самоназва. Осілі мешканці середньої Азії під козаками розу -

ли войовничі , завжди готові до розбою племена кочовиків , від яких пішли сучасні козаки.

Лінгвісти слово «козак» (кай-сак) виводять з «кай» - легко , і «сак»-в’юк ,тобто легков’ючний.

І.Крип’якевич вважав ,що слово «козак» турецького походження і означає відважну ,вільну людину

юнака , войовника. Слід також згадати версію невідомого автора «Історії русів» , який виводить ко-

заків від козарів чи хозарів. Він доводить , що хозари були не кочовики , а слов’янські воїни , що да-

нина хозарам-то просто військова подать , а хозарські війни-то усобні війни слов’ян доварязької доби

нашої історії. Але переважна більшість учених не погоджується з цією версією.

На терені України слово «козак» стало відомим з XI ст. у тюркомовних половців і означало варто -

вого , передового , нічного і денного. Безпосередніми попередниками козаків були бродники і берла –

дники. Назва бродників пішла від слова «бродити» в розумінні блукати , мандрувати. Вони відомі вже

з другої половини XXI ст. Про бродників відомо , що 1147 року разом з половцями вони приходили на

допомогу Олегові Святославину , а 1180 року воювали в Болгарії та Угорщині проти Візантії. Бровники

мали українські імена , були християнами і пробували колонізувати південні степи. Назва «берладники»

пішла від міста Берлад на Дунаї. Там 1145 року Іван Ростиславич , один із галицьких князів , після

втрати уділу організував військо. Військо берладників зробило декілька походів півднем України та

на узбережжя чорного моря. 1160 року вони захопили порт Олешню в гирлі Дунаю. Це степове військо

мало чисельність до 6000 вояків та свій невеличкий флот із човнів. Дії берладників не мали певної

політичної мети , були хаотичними і носили скоріше розбишацький характер.

З середини XV ст. стають відомі татарські козаки , так звана кайсацька орда , яка прийшла від

Волги і напала на Поділля 1459 року. Трохи пізніше , наприкінці XV ст., з’явились ординські козаки в

Криму.

М.Максимович стверджує , що українські козаки стали відомі десь близько 1471 року. 1491 року

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар