/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Аудит ПДВ, Детальна інформація

Тема: Аудит ПДВ
Тип документу: Реферат
Предмет: Облік та аудит
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 2124
Скачати "Реферат на тему Аудит ПДВ"
Сторінки 1   2   3   4  
Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається особам, зареєстрованим у порядку, передбаченому Законом "Про податок на додану вартість".

Суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему пня, яка не передбачає сплати ПДВ, або передбачає його сплату в іншому v, втрачають право на нарахування податку, податковий кредит та складання тої накладної, а також на отримання відшкодування за податковий період, в відбувся такий перехід. Це правило поширюється також на підприємства з інвестиціями, які звільнені від сплати ПДВ.

Порядок заповнення податкової накладної, затверджено Наказом ДПАУ від 5.97 р. № 166 "Про затвердження форми податкової декларації та порядку її надання " із змінами й доповненнями.

Податкова накладна має містити зазначені окремими рядками:

- податковий номер; дату виписування податкової накладної;

- назву юридичної особи або ПІБ фізичної особи, зареєстрованої, як платник ПДВ;

- податковий номер платника податку (продавця, покупця); місце розташування податку;

- опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об'єм);повну назву одержувача;

- ціну продажу без урахування податку;

- ставку податку і відповідну суму податку у цифровому значенні;

- загальну суму коштів, які підлягають сплаті з урахуванням податку.

Уразі звільнення від оподаткування , у податковій накладній робиться запис «без ПДВ».

Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податків. У разі порушення продавцем порядку виписування податкової накладної, покупець має право до кінця поточного податкового періоду звернутись з відповідною заявою до органу державної податкової служби за своїм місцем знаходженням. Своєчасно подана заява є підставою для включення до податкового кредиту суми ПДВ.

Податкова накладна не виписується:

- якщо обсяг разового продажу товарів (робіт, послуг) не перевищує 20 гривень;

-у разі продажу транспортних квитків;

- при виписуванні готельних рахунків;

- у разі ввезення (імпортування) товарів.

При цьому документом, що посвідчує право на отримання податкового кредиту вважається належним чином оформлена митна декларація, яка підтверджує сплату податку на додану вартість, товарний чек, іншій розрахунковий документ.

Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти підприємницької діяльності, що ввозять (пересилають) товари (предмети) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законодавством України, оформлення митної декларації прирівнюється до подання податкової накладної.

Податкова накладна видається в разі продажу товарів (робіт, послуг) покупцю на його вимогу. У будь-якому випадку видається товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ, що підтверджує передачу товарів (робіт, послуг) та або прийняття платежу із зазначенням суми податку.

Для платників податку, в яких обсяг оподатковуваних операцій з товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) дорівнює календарному місяцю.

У разі коли за результатами звітного періода сума ПДВ, має значення, така сума підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного бюджету України. Податкове відшкодування - це бюджетне відшкодування сум підлягає поверненню платнику ПДВ з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою.

Підставою для отримання відшкодування є дані тільки податкової декларації за звітний період. За бажанням платника податку сума бюджету відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платі цього податку. Таке рішення платника податку відображається в податі декларації.

Відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних грошових бюджетного рахунку на рахунок платника податку в установі банку, що обслуговує, або шляхом видачі казначейського чека, який приймається до неп оплати (погашення) будь - якими банківськими установами. Суми, не відшкодованої платнику податку протягом встановленого законодавством строку вважають бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховують, проценти на рівні 120 відсотків від облікової ставки Національного банку України встановленої на момент її виникнення.

Суми податку на додану вартість зараховуються до Державного бюджету України та використовуються у першу чергу для бюджетного відшкодувань податку на додану вартість. За умови повного розрахунку щодо бюджет відшкодування податку на додану вартість з платником податку відповідно до Закону доходи, які надходитимуть до Державного бюджету України від сплати податку на додану вартість, використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством. У випадку коли сума бюджетних надходжень від податку на додану вартість відповідного періоду не покриває суму податків, що має бути відшкодованих бюджетом, для такого бюджетного відшкодування використовуються доходи з інших джерел, які відповідно до законодавства зараховуються до Державного бюджету України. Особи, що підпадають під визначення платників податку на додану вартість зобов'язані зареєструватися як платники податку в органі державної податкової: служби за місцем їх знаходження. Форма заяви про реєстрацію встановлюється центральним органом державної податкової служби України. Якщо особа, що підпадає під визначення платника податку, у зв'язку з обсягами оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг), меншими ніж 3600 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян, вважає за доцільне зареєструватись як платник податок така реєстрація здійснюється за її заявою. Платники податку несуть відповідальні за достовірність і своєчасність обчислення та внесення податку до бюджету відповідно до законодавства України. У разі відмови продавця у видачі покупцеві податкової накладної продавець зобов'язаний зменшити суму податкового кредит поточного податкового періоду на суму податку, сплачену при продажу товару (робіт, послуг). Контроль за нарахуванням і внесенням податку до бюджету здійсниш органи державної податкової служби, а за справлянням і перерахуванням податку до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України митні органи в порядку, узгодженому з центральним органом державної податкової служби України. Порядок внесення податку на додану вартість до бюджету при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України встановлюється Кабінетом» Міністрів України. Відповідальність платників податку за порушення порядку та строків нарахування та внесення до бюджету податку або порядку звітності, а також оскарження рішень податкових органів визначаються законом з цих питань

Платники податку повинні вести окремий облік з продажу і придбання цій, які підлягають оподаткуванню за ставкою 20% і звільнених від га операцій, вартість яких не включається до складу валових витрат обігу) або не підлягає амортизації, а також ввізних (імпортних) і .експортних) операцій. Зазначений облік ведеться у спеціальних книгах, і порядок заповнення яких установлені наказом ДПАУ від 30.05.97р. № 166 Про затвердження форми податкової декларації та порядку її заповнення і надання " із змінами і доповненнями

Для обліку операцій продажу товарів (робіт, послуг) платник податку повинен вести Книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг), належним чином керованою, прошнурованою та зареєстрованою в ДПІ по місцю реєстрації податку.

Для продажу товарів (робіт, послуг) продавець веде в Книзі продажу на час податкових зобов'язань. Книга продажу товарів (робіт, послуг) містить порядок обліку операцій по продажу та визначає основу для можливості віднесення до податкових зобов'язань сум ПДВ, нарахованих в складі ціни покупцю в обліковому зв'язку з продажу товарів (робіт, послуг), як власного виробництва, так і ; для подальшого продажу.

Для платників податку кінцеві суми податкових зобов'язань за звітний податковий період визначаються шляхом підсумку щоденно зареєстрованих операцій за місяць або квартал.

Сторінки 1   2   3   4  
Коментарі до даного документу
Додати коментар